Gevolgen van failliete banken blijft naar verwachting binnen de perken

Het Amerikaanse DBRS Morningstar, ‘s werelds vierde grootste kredietbeoordelaar, verwacht dat de gevolgen na het faillissement van twee Amerikaanse banken binnen de perken blijven, hoewel de risico's voor de vooruitzichten wel zijn toegenomen. Langdurige volatiliteit op de financiële markten zou de economische vooruitzichten van de EU kunnen aantasten.

De afgelopen dagen hebben het faillissement van Silicon Valley Bank en Signature Bank in de VS, en de bezorgdheid over het vermogen van Credit Suisse om het vertrouwen van de belanghebbenden te herstellen geleid tot een verhoogde volatiliteit op de Europese financiële markten. Daarbij werden vooral de aandelen van banken getroffen. Zorgen over liquiditeitsdruk of een mogelijke overslag kunnen de instabiliteit nog enige tijd hoog houden. Als de volatiliteit op de financiële markten aanhoudt, zal dit volgens DBRS Morningstar waarschijnlijk drukken op de economische vooruitzichten voor Europa en een aantal beleidsuitdagingen opleveren.
 
Het Amerikaanse DBRS Morningstar, ‘s werelds vierde grootste kredietbeoordelaar,  verwacht dat de gevolgen van de instabiliteit op de financiële markten voor de economie van de Europese Unie (EU) binnen de perken blijven, hoewel de risico's voor de vooruitzichten wel zijn toegenomen. 
 
De bezorgdheid van de markt zou moeten afnemen als gevolg van zowel de fundamentals van de Europese banken als een tijdige reactie van de Europese autoriteiten. Over het geheel genomen lijken de Europese banken goed gekapitaliseerd, goed gefinancierd en met een stabiele depositobasis. De liquiditeitsvereisten zijn streng. Niettemin kan het vertrouwen in het bankwezen verzwakken en kunnen de liquiditeitsrisico's toenemen als er grote uitstromen van deposito's plaatsvinden en de autoriteiten niet snel ingrijpen, waardoor de vrees voor besmetting toeneemt en de volatiliteit op de markten aanhoudt. In een dergelijk scenario zullen de Europese economische prestaties volgens DBRS Morningstar via twee belangrijke kanalen worden beïnvloed: (1) een zwakker consumenten- en beleggersvertrouwen, waardoor de consumptie en de investeringen worden afgeremd; en (2) minder kredietverlening aan de economie doordat de banken minder leningen verstrekken als reactie op de stijging van hun financieringskosten. 
 
De laatste prognose van de Europese Commissie (EC) wijst op een groei van 0,8%, een stuk lager dan de 3,5% van vorig jaar. De algemene inflatie begint af te nemen onder invloed van de dalende energieprijzen en de sentimentindicatoren zijn onlangs verbeterd. De werkloosheid blijft relatief laag en in de meeste landen blijven bepaalde steunmaatregelen voor energie van kracht. De kerninflatie heeft echter nog geen hoogtepunt bereikt, hetgeen wijst op een verdere monetaire verstrakking. De recente instabiliteit op de financiële markten en de nog steeds hoge inflatie kunnen een aantal beleidsuitdagingen vormen. Wij verwachten niet dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetair beleid ingrijpend zal wijzigen, omdat het risico van een verankering van de inflatieverwachtingen volgens ons groot blijft. 
 
De ECB heeft haar engagement bevestigd om de inflatie terug te brengen naar de middellange termijndoelstelling van 2%, overeenkomstig haar mandaat inzake prijsstabiliteit. Daarom zou het besluit van gisteren om de beleidsrente met 50 basispunten te verhogen kunnen worden gevolgd door een gematigder tempo van verstrakking of zelfs een pauze, omdat zij de potentiële risico's voor de financiële stabiliteit afweegt. Dit zou het risico van verdere verliezen op de obligatieportefeuilles van banken als gevolg van hogere rentetarieven kunnen verminderen. Hoewel een trager tempo van verstrakking ertoe zou kunnen leiden dat de inflatie langer hoog blijft. 
 
In de toekomst, en gezien de volatiliteit op de financiële markten, zou de ECB zorgvuldig een evenwicht moeten vinden tussen de doelstellingen van prijsstabiliteit en financiële stabiliteit om onbedoelde schade aan de Europese economie te voorkomen.
Geplaatst op 17-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: