HDI Global boekte in 2022 internationaal winstgevende groei

De industriële verzekeraar HDI Global SE boekte een dubbelcijferige groei van de bruto premies en een verdere verbetering van de gecombineerde ratio. Sterke prestaties op het gebied van aansprakelijkheid en onroerend goed en nieuwe activiteiten in het segment speciale risico's vormen de ruggengraat van de winstgevende groei.

Foto: Dr. Barbara Klimaszewski-Blettner

De Duitse tak leverde een belangrijke bijdrage aan het positieve totaalresultaat van de in Duitsland gevestigde internationale industriële verzekeraar, die deel uitmaakt van de Talanx-groep, door zijn focus op excellente verzekeringstechnische prestaties door de resultaten van alle lijnen te stabiliseren.

Wat het wereldwijde resultaat betreft, verhoogde HDI Global zijn premie-inkomsten in het boekjaar 2022 met een duidelijke dubbelcijferige 17,9 procent tot EUR 8,9 (7,6) miljard. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 12,9 procent. De groei werd vooral gerealiseerd bij aansprakelijkheids- en schadeverzekeringen en bij de speciale lijnen. Naast nieuwe activiteiten was de groei ook te danken aan prijsaanpassingen, deels als gevolg van inflatie. 
 
HDI Global Specialty zette zijn succesverhaal voort en groeide op jaarbasis met EUR 660 miljoen tot een premie-inkomen van EUR 3,1 miljard. De commerciële activiteiten stegen met EUR 693 miljoen. Als gevolg van afnemende frequentieverliezen daalde de combined ratio van industriële verzekeringen tot 95,7 (98,7) procent, in lijn met de strategie, ondanks het toegenomen grote schadevolume en inflatoire effecten.

HDI Global staat daarmee op het punt de middellange termijndoelstelling van 95 procent aanzienlijk eerder te bereiken. De positieve effecten van de rentabiliteitsmaatregelen sinds 2019 waren hier duidelijk zichtbaar. Hoge grote schade-uitkeringen aan klanten, vooral na natuurrampen zoals de orkanen 'Ian' en 'Fiona' en de overstromingen in Australië, komen tot uiting in de bedrijfsresultaten voor een bedrag van 270 miljoen euro. De reserves voor verliezen als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne bedragen 36 miljoen euro. Het feit dat de winterstorm 'Elliot' in het vierde kwartaal weinig impact had, met een schadevolume van iets minder dan 17 miljoen EUR, is ook te danken aan de consequente herstructurering van de vastgoedportefeuille. Het bedrijfsresultaat van HDI Global is in het boekjaar aanzienlijk gestegen tot 252 (196) miljoen EUR. De bijdrage aan het groepsresultaat steeg tot 177 (143) miljoen EUR.
 
Tegen de achtergrond van de diverse wereldwijde politieke en economische uitdagingen en de effecten van de klimaatverandering die ook in Duitsland voelbaar zijn, is Dr. Barbara Klimaszewski-Blettner, Managing Director Duitsland, tevreden met het resultaat: "Door transparante en vroegtijdige communicatie in partnerschap met onze klanten en verkooppartners hebben we een succesvolle ronde van vernieuwingen in de Duitse business afgerond en ook solide nieuwe business gerealiseerd, vooral in de aansprakelijkheids- en engineeringverzekeringen".

In het proces, zei Klimaszewski-Blettner, zijn de eenheden van HDI Global in Duitsland, waar de industriële verzekeraar ongeveer 25% van zijn bruto premies schrijft, nog dichter naar elkaar toegegroeid. "We zullen dit proces consequent voortzetten - met een focus op excellentie-initiatieven op alle functionele gebieden", aldus Klimaszewski-Blettner, die positief is over 2023: "Aan de productzijde ben ik dit jaar vooral onder de indruk van onze initiatieven op het gebied van risicopreventie in het IIoT-gebied. Met behulp van speciaal ontwikkelde beschermingsanalyses voor batterijen of waterrisico's kunnen we ervoor zorgen dat de verliezen van onze klanten in een zeer vroeg stadium worden gedetecteerd of helemaal niet optreden. Dat is waar het bij moderne verzekeringsbescherming om draait.
 
 
Geplaatst op 21-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: