Nieuwe RMS-tool van SHED Expertise

Met de nieuwe RMS-tool van SHED Expertise -de handelsnaam en afkorting van Schadehulp Expertisediensten BV- heb je snel en professioneel het brand- en inbraakrisico van een onderneming in beeld. In de praktijk blijkt te vaak dat ondernemers niet de aandacht en tijd hebben die nodig is om het riskmanagement goed uit te voeren en op pijl te houden.

Met de RMS-tool kunnen ondernemers - al dan niet ondersteund door de assurantietussenpersoon- eenvoudig en snel alle onderdelen die behoren bij een goed riskmanagementbeleid in kaart brengen. Van MKB ondernemer tot het midden- en grootbedrijf. De uitkomsten kunnen bij SHED Expertise worden aangeboden, waarna een riskmanagementrapport met een scoretabel wordt opgesteld. 

Frank Fukking eigenaar van SHED Expertise en bedenker van de RMS-tool: “In de praktijk komt het te vaak voor dat clausules in de polis zijn opgenomen waarbij de belangen van de verzekeraar volledig zijn gewaarborgd, maar die van de ondernemer niet. Bij de behandeling en vaststelling van de schade levert dit problemen op. Problemen waarvan de ondernemer bij schade pas beseft welke desastreuze gevolgen de opgenomen clausule heeft.

We zien ook te vaak dat - standaard- harde clausules zijn opgenomen welke op basis van het goede ondernemershuishouden prima kunnen worden omgezet naar een zachte clausule”, aldus Fukking. 

De RMS-tool is ontwikkeld om een correct en eerlijk beeld te geven van de risico’s. Eenvoudig wordt bepaald welke risico’s aandacht verdienen. De ondernemer kan daarmee weloverwogen preventiemaatregelen nemen en de verzekeraar krijgt een goed beeld van de verzekerbaarheid van het aangeboden risico. Indien gewenst wordt gebruik gemaakt van de preventie-expert van SHED Expertise. Via een QuickScan wordt een op de onderneming afgestemd plan van aanpak gemaakt zodat betaalbaar aan de eisen van vandaag en clausules van de verzekeraar wordt voldaan. 

Samenwerking: De ontwikkeling van de RMS-tool en de ervaringen van SHED Expertise uit de praktijk hebben er toe geleid dat per 1 maart 2023 een samenwerking is ontstaan met Commissie Financiële Diensten (CFD). Hierdoor kunnen alle ruim 425 leden via de website van het CFD eenvoudig gebruik maken van de RMS tool en ondersteuning van alle diensten van SHED Expertise.

Geplaatst op 02-03-2023

< Vorige


Share on: