René de Feijter is gestart als Consultant Risk Control bij Aon

René de Feijter is afgelopen week gestart als Consultant Risk Control bij Aon. René was de laatste 15 jaar werkzaam als Projectleider brandonderzoek IAAI-CFI bij Efectis. Daarnaast was hij als brandonderzoeker verbonden aan het Nederlands Onderzoeks Instiuut, het NLOI.

Al van jongs af aan was er bij René de Feijter de interesse voor brandveiligheid die voortkwam uit het feit dat hij in een Brandweerfamilie is opgegroeid. In 1989 werd hij lid van de Vrijwillige Brandweer in Vlissingen en een paar jaar later ging hij aan de slag als Preventiemedewerker en Brandwacht bij de Brandweer Leidschendam. In 1997 maakt hij de overstap naar de Brandweer Dordrecht waar hij zich bezighield met de brandveiligheid in gebouwen, wegtunnels en de tunnels van de Betuweroute en Hogesnelheidslijn. 

Met al deze ervaring maakte hij in 2007 de overstap naar Efectis Nederland om zich daar te richten op brandonderzoek, onder andere met het doel om daarvan te leren en de brandveiligheid van gebouwen te verbeteren. René is betrokken bij onderzoeken voor de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV), wordt door Rechtbanken benoemd als deskundige en adviseert de Nationale Politie bij brandonderzoeken.

In het laboratorium van Efectis voerde hij regelmatig reconstructies uit om de oorzaak of het verloop van een brand te kunnen verklaren en voerde hij voor diverse partijen second opinions uit op brandonderzoeken van derden.

 

René: “De afgelopen 15 jaar heb ik leuke, gekke en interessante onderzoeken en testen voor de klanten van Efectis uitgevoerd en heel veel geleerd. Dankbaar ben ik voor het in mij gestelde vertrouwen.

Na 15 jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging en heb ik zin om (brand)veiligheid eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Hopelijk kan ik met de kennis over brand en brandveiligheid die ik de afgelopen 30 jaar heb opgebouwd bijdragen aan de veiligheid van de klanten van Aon.”

Geplaatst op 07-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: