Zieke medewerker kost gemiddeld € 250 per dag

Burn-out, stress en depressies behoren tot de voornaamste beroepsziekten in Nederland. Uit onderzoek van TNO i.s.m. CBS is gebleken dat het aantal verzuimdagen veroorzaakt door werkstress is gestegen van 9,4 miljoen verzuimdagen in 2020 naar 11 miljoen verzuimdagen in 2021. De verzuimkosten alleen al tegen werkstress bedroegen voor werkgevers in 2020 2,8 miljard euro.

Niet zo bekend is dat de werkgever hier tegenwoordig zelf verplicht mee aan de slag moet gaan. Medewerkers die een hoog verzuim risico vormen en vroegtijdig opgespoord worden kunnen bijvoorbeeld aan de slag met een vorm van therapie. Deze medewerkers blijken een jaar later significant beter te scoren op mentale gezondheid en weerbaarheid dan de medewerkers die geen therapie hebben gevolgd. Een grote groep verzuimers is binnen drie maanden klachtenvrij en kan gezond aan het werk blijven. Werkgevers zouden - als goed werkgever - zowel op de korte als de langere termijn een positieve impact moeten kunnen hebben op de mentale gezondheid van hun medewerkers.

 

Te laat ingrijpen stuwt verzuimkosten op

Werkgevers blijken regelmatig pas in actie te komen als het te laat is. SpecialistenNet heeft recent een screening gedaan bij een zakelijke dienstverlener met 821 medewerkers, waarvan 65% deelnam en 18% in de risicogroep bleek te verkeren. Onderzocht werd wat het effect is van preventief en vroegtijdig ingrijpen op uitval, De impact bleek significant. Drie maanden later bleek 20% geheel klachtenvrij te zijn en 45% was verbeterd. Bij een zorginstelling met 120 medewerkers deed 50% mee aan de screening, waarvan 64% in de risicozone bleek te zijn beland. Drie maanden later was 43% gezond en klachtenvrij. Dat is zo ongeveer wel het gemiddelde beeld, qua succesratio.

 

“Er zijn vaak al vroegtijdig signalen dat een medewerker zich in gevarenzone bevindt, dit heeft de medewerker meestal zelf niet in de gaten. Voor de werkgever brengt dat een extra risico met zich mee, want in de huidige arbeidsmarkt zullen veel medewerkers om zich heen gaan kijken om te zien of de werkomgeving elders interessanter is. Terwijl met een kleine interventie de eigen situatie snel verbeterd kan worden. Dit onderstreept dus dat vroegtijdig opsporen loont”, aldus Thijs te Braake, preventiespecialist en A&O psycholoog bij SpecialistenNet. “Een zieke medewerker heeft effect op de werksfeer en kost een werkgever gemiddeld €250 per dag.”

 

Door Cindy van der Helm. Bron en foto: SpecialistenNet / TNO
Geplaatst op 17-03-2023

Volgende >


Share on: