HDI Global rapporteert veelbelovend eerste kwartaal

De industriële verzekeraar HDI Global SE, onderdeel van de Talanx Group, is het nieuwe boekjaar goed begonnen. De combined ratio van 93,2 procent lag onder het gestelde middellangetermijndoel van 95 procent. De gegenereerde verzekeringsinkomsten bedroegen EUR 2,1 miljard. Ook het bedrijfsresultaat (EBIT) verbeterde met 86 miljoen euro en de bijdrage aan het netto groepsresultaat bedroeg 69 miljoen euro. HDI Global publiceert voor het eerst financiële kerncijfers volgens de internationale normen voor financiële verslaglegging IFRS 17/9.

Foto: Dr. Edgar Puls, Chief Executive Officer van HDI Global

Na een veelbelovende start ziet de Duitse industriële verzekeraar HDI Global de rest van het jaar met optimisme tegemoet. De eerste drie maanden profiteerden van een daling van de uitgaven voor grote verliezen in vergelijking met het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar. Ook de overgang naar de nieuwe financiële verslaggevingsstandaarden IFRS 17 voor verzekeringscontracten en IFRS 9 voor beleggingen had een licht positief effect.            

De verzekeringsomzet van HDI Global kwam in het eerste kwartaal uit op EUR 2,1 (1,8) miljard. De gunstige ontwikkeling is toe te schrijven aan het aansprakelijkheidsbedrijf en de brand- en machinebouwactiviteiten. Ook de specialistische activiteiten droegen bij aan het positieve resultaat met een verzekeringsomzet van EUR 681 (615) miljoen.

Dr. Edgar Puls, Chief Executive Officer van HDI Global, verwelkomt "een overtuigende indicator van de expertise in onze organisatie. De winstgevende groei betreft zowel de commerciële als de gespecialiseerde activiteiten. De goede cijfers tonen de kwaliteit van ons acceptatiebeleid aan, maar onderstrepen ook dat wij onszelf als partner voor onze klanten beschouwen: Wij staan klaar om hen op lange termijn te ondersteunen, ook in een preventieve adviserende rol met ons dienstenpakket dat erop gericht is ervoor te zorgen dat veel verliezen niet eens ontstaan."   

Het verzekeringstechnisch resultaat steeg tot 141 (69) miljoen euro dankzij een bescheiden volume aan grote verliezen en een verbeterde frequentieverliesratio. De grootste individuele schade was de aardbeving in Turkije en Syrië met een kostprijs van 15 miljoen euro. De totale betalingen voor grote schades waren lager dan in de vergelijkbare periode en kwamen uit op 34 (91) miljoen euro. De combined ratio daalde daardoor tot 93,2 (96,2) procent, een niveau dat onder de middellangetermijndoelstelling van 95 procent ligt.       

"Dit succes getuigt van de effectiviteit van onze optimalisatieprogramma's die sinds 2019 zijn doorgevoerd", aldus Dr. Puls. "We hebben de ommekeer afgerond en bevinden ons nu in een fase waarin de focus ligt op het consequent wereldwijd versterken van onze claim om een toonaangevende internationale industriële verzekeraar te zijn door onze klanten te ondersteunen met oplossingen op maat. Met dit doel voor ogen hebben we de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd."   

Het nettoresultaat verzekeringsfinancieringen en -beleggingen vóór valuta-effecten bedroeg 21 (54) miljoen EUR, als gevolg van lagere inkomsten uit beleggingen in eigen beheer en een hogere rentebijschrijving op de technische reserves door de gestegen rente. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van HDI Global kwam uit op 86 (60) miljoen EUR. De bijdrage aan het groepsresultaat van Talanx AG bedroeg 69 (35) miljoen euro.            

"Op basis van het goede bedrijfsresultaat en de bijna-verdubbeling van onze bijdrage aan het netto groepsresultaat doet HDI Global recht aan haar traditionele belang binnen de Talanx Group. Sinds de oprichting van HDI zo'n 120 jaar geleden vormen industriële verzekeringen de kern van onze activiteiten. Vandaag zijn er wereldwijd meer dan 4.500 medewerkers die ik wil bedanken voor hun deskundigheid en toewijding. Mijn dank gaat ook uit naar de makelaars en klanten met wie wij in de meeste gevallen een jarenlange partnerschapsrelatie onderhouden. Net als in het verleden zullen wij ook in de toekomst hun zakelijke vooruitgang ondersteunen en mogelijk maken."
Bron: HDI
Geplaatst op 24-05-2023

< VorigeVolgende >


Share on: