De Vereende gebruikt groei om zich verder te professionaliseren

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Vereende blijkt dat 2022 een enerverend jaar was. Ondanks de naweeën van corona en de invloed van oorlog in Oekraïne zijn de resultaten echter goed. De Vereende heeft verder gebouwd aan een stabieler fundament en de organisatie verder geprofessionaliseerd.

Foto: Harmen Ettema, CFRO bij de Vereende

In 2022 is het premievolume van de verzekeringsportefeuille van de Vereende opnieuw toegenomen; met 8 % van € 55,892 miljoen naar € 60,351 miljoen bruto verdiende premie. De solvabiliteit steeg in 2022 van 160% naar 182%. Harmen Ettema, CFRO bij de Vereende is goed te spreken over de financiële positie: “Met 182% solvabiliteit voldoen we ruim aan onze interne norm van 150%. Na de interventies van de afgelopen jaren – met name de verhoogde mate van herverzekering – geeft ons dit meer ruimte om te sturen op solvabiliteit in relatie tot een maatschappelijk verantwoord rendement.”
 
Verder professionaliseren
De goede resultaten bieden de Vereende een stabiel fundament waarmee zij verder kan groeien als organisatie. Groeien in premievolume is voor de Vereende geen doelstelling op zichzelf. De Vereende wil er namelijk zijn voor risico’s die in de rest van de branche niet ondergebracht kunnen worden. Als andere verzekeraars voldoende dekkingscapaciteit kunnen leveren, dan trekt de Vereende zich weer terug uit deze risico’s. Toch is ook het premievolume wel van belang om een verantwoord kostenniveau in verhouding tot de inkomsten te realiseren. Deze maatschappelijke rol van de Vereende vraagt om een hoge mate van flexibiliteit in het kostenniveau, maar aan de Vereende worden in toenemende mate ook eisen gesteld die de nodige kosten en investeringen met zich mee brengen. Mede door de snelle premiegroei van de afgelopen jaren is de Vereende in staat geweest om de organisatie naar een hoger professionaliseringsniveau te tillen zonder stijgende kostenratio. 
 
Focus op de klant
De Vereende is er trots op dat zij in 2022 in staat is geweest om de blik verder naar buiten te richten. Hoewel de Vereende in een speelveld met beperkte concurrentie opereert, staat ook bij de Vereende de waardering door de klant meer dan ooit centraal. Zeker omdat klanten mogelijk negatieve ervaringen hebben vanwege royement of non-acceptatie voordat zij zich tot de Vereende wenden. De klanttevredenheid nam ten opzichte van 2020 met 0,3 toe. Daarnaast is Service Excellence breed in de organisatie uitgerold. Dat is een verbeterprogramma dat zich richt op het verbeteren van processen ten behoeve van de klanten, medewerkers en efficiëntie. Dit heeft bijvoorbeeld al tot verbeteringen geleid in de doorlooptijd van het acceptatieproces en verbeteringen in het schadebehandelingsproces.
 
Verhuizing
Ten slotte is dit jaar de huurovereenkomst van de nieuwe huisvesting ondertekend. Ingrid Visscher, directievoorzitter bij de Vereende vertelt: “Na de zomer van 2023 zullen wij als huurder onze intrek nemen in het pand van het Verbond van Verzekeraars. Een prachtige nieuwe werkplek met een mooie ‘inhoudelijke match’ met de medewerkers en de leden van het Verbond. Zo laat ik straks de Vereende na mijn vertrek in november letterlijk en figuurlijk achter met een stabiel fundament waarmee het klaar is voor een mooie toekomst.”

Het complete jaarverslag van De Vereende is HIER te lezen
Geplaatst op 01-06-2023

< VorigeVolgende >


Share on: