a.s.r. naar Hoge Raad over uitspraak collectieve procedure Aegon

a.s.r. gaat in cassatie naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in een zaak over Vermogensplan, dit zijn Koersplan en Fundplan, drie beleggingsverzekeringsproducten van Aegon Nederland.

Op 26 september 2023 heeft het hof Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van Vereniging Woekerpolis.nlover drie beleggingsverzekeringsproducten die Aegon Nederland tussen 1989 en 2004 heeft aangeboden. De uitspraak van het hof betreft een verklaring voor recht in een collectieve procedure, waarmee het hof een toetsingskader heeft opgesteld. Het hof doet geen uitspraak over het eventueel uitkeren van vergoedingen aan klanten.

De procedure gaat met name over de vraag of Aegon Nederland op bepaalde momenten voldoende informatie heeft verstrekt over de kosten en risicopremie die aan een beleggingsverzekering zijn verbonden. Het hof oordeelt dat over (de hoogte van) bepaalde kostensoorten en de hoogte van de risicopremie geen overeenstemming was en/of onvoldoende informatie is verstrekt. Het hof oordeelt verder dat geen sprake was van oneerlijke bedingen, dat voldoende is gewaarschuwd voor risico’s van deze producten en dat geen sprake was van gebrekkige producten.

Klanten van zowel Aegon Nederland als a.s.r. zijn de afgelopen jaren gecompenseerd, kosten zijn aangepast en de transparantie is vergroot. Met diverse stichtingen zijn compensatieafspraken gemaakt. Klanten is de mogelijkheid geboden om hun product kosteloos aan te passen, te beëindigen of over te stappen naar een ander product. Daarmee zijn wat a.s.r. betreft de kosten en de risicopremies naar een redelijk niveau gebracht en zijn grote stappen gezet om dit dossier te kunnen afronden. Het hof heeft dit niet meegenomen in zijn oordeel. De uitspraak is ook niet in lijn met eerdere uitspraken die door rechtbanken en gerechtshoven zijn gedaan.

Na bestudering van het arrest is a.s.r. tot de conclusie gekomen dat zij het op fundamentele punten oneens is met de uitspraak van het hof en stelt daarom cassatie in bij de Hoge Raad. Aan het arrest van het hof kunnen ook geen consequenties worden verbonden voor andere beleggingsverzekeringen van Aegon Nederland en a.s.r., omdat ieder product specifieke kenmerken heeft en eigen productinformatie kent.

Het dossier beleggingsverzekering is een langlopende zaak in de Nederlandse verzekeringswereld. Daarbij zijn meerdere verzekeraars en veel klanten betrokken. Over dit dossier zijn inmiddels veel procedures gevoerd. De uitspraak van het hof van 26 september maakt hier deel van uit.

a.s.r. realiseert zich dat niet uitgesloten kan worden dat de zaken waarover het hof nu een uitspraak heeft gedaan mogelijk materiële impact hebben. De uitspraak heeft echter geen consequenties voor de strategie en het beleid van a.s.r. en de samenvoeging van a.s.r. met Aegon Nederland, zoals aangekondigd in oktober 2022. Dit dossier is al langer bekend in de Nederlandse verzekeringsmarkt en a.s.r. is bekend met de risico’s van dit dossier. 

Geplaatst op 29-09-2023

< VorigeVolgende >


Share on: