Belangrijke aspecten van de Miljoenennota voor adviseurs en verzekeraars

Prinsjesdag 2023 was opnieuw een unieke editie. Dit jaar was het de allereerste Prinsjesdag voor prinses Alexia(18) en was het voor het tweede achtereenvolgende jaar in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hier vind je de kernpunten van de Miljoenennota 2024, met directe relevantie voor adviseurs, verzekeraars en hun klanten die zijn uitgewerkt door experts van Lindenhaghe.

Belasting 
Nieuw Box 3-stelsel vanaf 1 januari 2027
Het nieuwe Box 3-stelsel, dat streeft naar belastingheffing op daadwerkelijk rendement, zal van start gaan vanaf het belastingjaar 2027 in plaats van 2026. Vanaf dat moment wordt er gekeken naar vermogensaanwas- of vermogenswinstbelasting. Bij vermogensaanwasbelasting wordt er afgerekend over de toegenomen waarde in dat jaar, bijvoorbeeld bij aandelen. Bij vermogenswinstbelasting wordt er pas afgerekend wanneer de winst daadwerkelijk wordt gerealiseerd, meestal bij verkoop.

Fictief Rendement voor Tweede Woningen
Voorlopig geldt een uitzondering voor tweede woningen bestemd voor eigen gebruik. Aangezien de Belastingdienst niet over de juiste gegevens beschikt, wordt momenteel gebruikgemaakt van een fictief rendement. Dit houdt in dat er belasting wordt geheven over een geschat percentage van de WOZ-waarde. Als iemand echter zijn tweede woning verhuurt, valt dit onder de vermogenswinstbelasting en wordt er afgerekend op basis van de huur- en eventuele pachtinkomsten.

Woning 
Ongewenste renteaftrekbepaling eigen woning hersteld
Stellen die samen een huis willen kopen, waarbij één van hen al een koopwoning heeft die nog verkocht moet worden, liepen tegen een wettelijke hindernis aan de afgelopen jaren. Voor hen kon er een ongewenste renteaftrekbepaling ontstaan zolang de oude woning niet is verkocht. Dit wordt in 2024 hersteld. De aflossingseis uit de oude woning die blijft staan, wordt nu meegenomen naar de nieuwe woning, mits dit op gezamenlijk niveau plaatsvindt.
 

Afschaffing Eenmalig Verhoogde Schenkvrijstelling Eigen Woning
Het kabinet heeft plannen om de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling voor eigen woningen af te schaffen. Dit jaar was de vrijstelling al beperkt tot 28.947 euro, in tegenstelling tot de eerdere jubelton in voorgaande jaren. Tevens is de mogelijkheid om deze schenking over meerdere jaren te spreiden in 2023 al afgeschaft.


Constante Overdrachtsbelasting, Hogere Startersvrijstelling
Het tarief voor de overdrachtsbelasting blijft in 2024 ongewijzigd voor particuliere beleggers en andere rechtspersonen die een woning willen kopen waarin ze zelf niet gaan wonen, met behoud van 10,4 procent. Echter, de startersvrijstelling wordt wel verhoogd in 2024, van 440.000 euro nu naar 510.000 euro in het komende jaar.


Toekomstplannen: Huidige Studieschulden en Isolatieprogramma
Verder heeft het kabinet aanvullende plannen voor de woningmarkt. Zo zal de actuele omvang van studieschulden worden meegewogen in plaats van de initiële studieschuld, zoals al bleek uit de voorgestelde aanpassingen in de leennormen.


Ook wordt een Nationaal Isolatieprogramma geïntroduceerd. Gemeenten krijgen extra financiële middelen om op wijkniveau woningen met een energielabel E, F of G te isoleren, als een maatregel om energiearmoede te verminderen.


Pensioen
AOW-leeftijd en nieuwe klachteninstantie
De AOW-leeftijd blijft vastgesteld op 67 jaar. Echter, bij de introductie van de Wtp komt er een nieuwe klachteninstantie voor deelnemers van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s.
 

Algemene Maatregel van Bestuur Het kabinet streeft ernaar om vanaf 1 juli 2024 een Algemene Maatregel van Bestuur in te voeren. Dit initiatief beoogt deelnemers in staat te stellen hun pensioengegevens moeiteloos te delen met hun aangewezen pensioenuitvoerder. Voorlopig is het idee dat deze toestemming geldig zal zijn voor een vooraf bepaalde periode van zes maanden.

Aanpassing van het Bedrag ineens Het wetsvoorstel betreffende de herziening van het bedrag ineens, waarmee deelnemers op de pensioeningangsdatum maximaal tien procent van hun opgebouwde ouderdomspensioen in één keer kunnen opnemen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een eigen woning, zal niet eerder van kracht worden dan op 1 juli 2024. Goedkeuring van zowel de Eerste als Tweede Kamer is immers nog vereist.


Schulden
Tijdelijk Noodfonds Energie
Het Tijdelijk Noodfonds Energie wordt opnieuw opengesteld voor huishoudens met een lager inkomen die worden geconfronteerd met hoge energierekeningen. Maximaal zestig miljoen is hiervoor gereserveerd, waarvan het kabinet in eerste instantie veertig miljoen euro beschikbaar stelt.
 

Overig
Energiebelasting voor Blokverwarmingsgebruikers
Er vinden wijzigingen plaats in de schijven van de energiebelasting. Er wordt een nieuwe eerste schijf geïntroduceerd. Bijzondere aandacht gaat uit naar blokverwarmingen, die onder de nieuwe tweede schijf vallen. Dit betekent dat zij vaak meer energiebelasting moeten betalen vergeleken met andere verbruikers. Gebruikers van blokverwarming kunnen verzoeken indienen voor terugbetaling, maar de nieuwe plannen zijn tevens bedoeld om gebruikers van blokverwarming aan te moedigen om (meer) energie te besparen.


Tijdelijke Beperking voor Gas Prijzen
Het tijdelijke prijsplafond voor gas wordt verlaagd van 1.200 m3 in 2023 naar 1.000 m3 in 2024. Dit is ook bedoeld om gebruikers aan te moedigen om (meer) te besparen.


Lindenhaghe
Elk jaar is het een traditie bij het opleidingsinstituut Hoffelijk: medewerkers zetten zich schrap voor een nacht doorwerken om de Miljoenennota te vertalen naar praktische toepassingen voor financiële professionals. Ook na de recente samensmelting met Lindenhaeghe blijft deze traditie voortbestaan. Experts van Lindenhaeghe, na de publicatie van de Miljoenennota, werken voor de elfde keer een nacht door om de plannen te vertalen naar concrete implicaties voor verzekeraars, tussenpersonen en hun klanten. 

Wilt u meer weten van de verschillende onderwerpen ? Open de verschillende koppen en u kunt uitgebreid verder lezen bij Lindenhaghe.

Bron: Lindenhaghe
Geplaatst op 20-09-2023

< VorigeVolgende >


Share on: