Initiatief gelanceerd om nieuw talent bij veiligheidsregio's te werven

Het aantrekken van nieuw talent voor de advies- en toezichttaken in Omgevingsveiligheid, zoals industriële veiligheid en externe veiligheid, blijkt een uitdaging te zijn voor de veiligheidsregio's. Om hier verandering in te brengen, heeft het LEC IV in nauwe samenwerking met het Netwerk IV een initiatief gelanceerd om een traineeship programma te ontwikkelen dat tot doel heeft potentiële kandidaten voor de veiligheidsregio's te rekruteren uit het hoger onderwijs.

De werving voor dit programma zal aan het eind van dit jaar van start gaan. Verschillende veiligheidsregio's hebben al aangegeven deel te willen nemen aan dit project, dat tot doel heeft om de interesse in het vakgebied IV te vergroten en gekwalificeerde IV-specialisten sneller in de praktijk in te zetten.

Het project 'Traineeship veiligheidsregio's' is geïnitieerd door Dina van der Aart, hoofd van de afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Verschillende veiligheidsregio's, die samenwerken in het Netwerk IV, hebben hun krachten gebundeld vanwege gedeelde problemen bij het invullen van vacatures voor specialisten op het gebied van industriële veiligheid. Het doel van het project is om recent afgestudeerde studenten van hogescholen en universiteiten te interesseren voor een baan met specialisatie in industrieel veiligheidsbeheer bij de veiligheidsregio's.
 
Waarnemend projectleider Henk van Wetten (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) legt uit: "Het vakgebied Omgevingsveiligheid is een niche met een beperkt aantal specialisten. Hierdoor is deze specialisatie zowel op de arbeidsmarkt als in het onderwijs relatief onbekend. Er bestaat ook geen geschikte vooropleiding, waardoor het doorgaans twee tot vier jaar duurt voordat een medewerker volledig is ingewerkt. Wij streven ernaar hier verandering in te brengen door een campagne te lanceren om meer interesse te wekken voor industriële veiligheid en nieuw talent aan te trekken bij onderwijsinstellingen. In samenwerking met adviesbureau Oostkracht 10 werken we aan een wervingscampagne die later dit jaar van start gaat. We hopen in de zomer van 2024 de eerste groep van acht tot tien 'trainees' te kunnen verwelkomen, die vervolgens aan de slag zullen gaan bij veiligheidsregio's met openstaande vacatures."
 
Het tweejarige traineeship biedt een combinatie van leren en werken. Het doel is dat de trainees vanaf het begin praktische ervaring opdoen binnen hun veiligheidsregio, zodat ze het vakgebied leren kennen en beginnen met minder complexe taken op het gebied van Omgevingsveiligheid. Tegelijkertijd volgt de groep trainees een centraal georganiseerd scholingsprogramma. Na afronding van dit programma kunnen de trainees sneller aan de slag in de praktijk. Ook krijgen ze de kans om de operationele aspecten van de brandweer en crisisbeheersing te leren kennen.
 
Van Wetten benadrukt: "Het opzetten van het traineeship wordt gefinancierd met behulp van het Budget Versterking Omgevingsveiligheid. De uitvoering vergt echter tijd en inzet van de veiligheidsregio's, zowel voor de begeleiding van de trainees als voor de kosten van hun aanstelling. Een deel van het programma omvat groepsonderwijs, waarvoor we samenwerken met NIPV om een lesprogramma op te zetten. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de ontwikkelde modules en leergangen SRV en SIV uit het nieuwe Leerlandschap Risicomanagement. Daarnaast hechten we veel waarde aan het opbouwen van sociale cohesie binnen de groep, zodat de nieuw ingestroomde trainees een netwerk vormen."
 
Deze groep zal aansluiting vinden bij het Netwerk IV en zal tevens fungeren als ambassadeursclub om de aandacht voor industriële veiligheid te vergroten. Dit initiatief heeft dus twee doelen: meer talent aantrekken voor de veiligheidsregio's en meer bekendheid geven aan ons vakgebied binnen het onderwijs. Van Wetten voegt toe: "Hoewel we geen specifieke studierichting in gedachten hebben, lijken studies in milieukunde, chemie of chemische technologie logische bronnen van kandidaten. Maar ook bestuurskundigen met interesse in techniek hebben onze aandacht. Wat wel cruciaal is, is affiniteit met de technologische omgeving en fysieke veiligheid. Al deze inspanningen zijn gericht op het aantrekken van meer mensen voor de veiligheidsregio's en hen zo enthousiast te maken dat ze blijven."
 
Henk merkt echter op dat de veiligheidsregio's concurreren om nieuw talent met andere (inspectie)diensten en de industrie. Arbeidskrachten zijn schaars in alle sectoren en specialisaties met beperkte bekendheid ervaren extra uitdagingen. "We hopen dat dit traineeship het tij kan keren. De eerste groep, die naar verwachting in 2024 dankzij de actieve medewerking van de veiligheidsregio's aan de slag gaat, beschouwen we als een pilot. Als dit succesvol blijkt te zijn, overwegen we om een tweede groep te starten."
Bron: Instituut Publieke Veiligheid
Geplaatst op 07-09-2023

< VorigeVolgende >


Share on: