Lisette van Rossum en Margret Huisman richten Mentaal Letsel op

Per 1 september hebben Lisette van Rossum, Letselschadepsycholoog en Margret Huisman, Herstelcoach hun krachten gebundeld en een nieuwe onderneming gelanceerd: Mentaal Letsel. Met Mentaal Letsel richten zij zich op de psychologische begeleiding en coaching van letselschadeslachtoffers.

Met Mentaal Letsel richten zij zich op de psychologische begeleiding en coaching van letselschadeslachtoffers. Als GZ-psycholoog is Lisette al zo’n 20 jaar praktijkhouder van een psychologenpraktijk. Vooral de laatste jaren constateerde zij dat letselschadeslachtoffers niet altijd goed op hun plek zaten in haar praktijk.

Lisette: "Bij deze slachtoffers zijn er vaak direct verschillende partijen actief. Zo is er een aansprakelijke partij, een belangenbehartiger, een werkgever, een arbodienst, een arbeidsdeskundige, een zorgschade-expert en diverse behandelaars. Het begint hier vaak met lichamelijke klachten en beperkingen. Deze worden dikwijls veroorzaakt in een fractie van een seconde, terwijl het herstel tergend langzaam gaat. Wanneer vervolgens vanuit de medische hoek geen of onvoldoende afwijkingen gevonden worden, lijkt dit spoor dood te lopen. Dit terwijl het slachtoffer nog steeds met dezelfde pijn, klachten en beperkingen zit.

Het gaat dan vaak om klachten die medisch moeilijk objectiveerbaar zijn: hoge prikkelgevoeligheid, laag energieniveau, hoofdpijn, pijn in het algemeen, etc. etc. Wanneer er bovendien óók nog psychische klachten spelen bemoeilijkt dit het herstel nog verder. Te denken valt aan traumagerelateerde klachten, angstklachten, depressieve klachten, en/of moeite met het omgaan met de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat deze klachten dan ook snel de aandacht krijgen die ze verdienen. Zo wordt bijvoorbeeld EMDR vaak ingezet om een traumatische gebeurtenis te verwerken.

Een reguliere verwijzing naar de GGZ betekent vaak een wachttijd van soms wel enkele maanden.’ Lisette: ‘Mentaal Letsel richt zich direct op de aansprakelijke partij en beoogt het slachtoffer op korte termijn te kunnen helpen. Door maatwerktrajecten aan te bieden met korte lijnen, deskundigheid en een persoonlijke begeleiding kunnen wij een integrale behandeling faciliteren. Dit is uiteindelijk in het belang van alle partijen."

Naast Lisette is ook Margret Huisman binnen Mentaal Letsel werkzaam. Margret heeft jarenlange ervaring als Herstelcoach. Ook zij constateerde dat letselschadeslachtoffers dikwijls te kort werden gedaan bij hun behandeling.

Margret: "Slachtoffers hopen en verwachten in het begin dat ze weer snel helemaal de oude worden. Wanneer dit vervolgens langer duurt dan ze hadden verwacht, ontstaat er dikwijls een situatie waarin iemand niet weet hoe nu verder. Zij zijn hun oude leven kwijt, zowel qua sociale bezigheden, qua werk, qua inkomsten, en qua fysieke en mentale mogelijkheden. Niemand heeft een toverstokje waarmee de oude situatie teruggedraaid kan worden.

Vaak hebben ze behoefte aan begeleiding om de nieuwe situatie vorm te geven. Hoe ga ik om met mijn fysieke beperkingen, mijn pijn, mijn constante prikkelgevoeligheid, etc. En hoe bouw ik mijn leven weer op zonder stappen terug uit te doen in plaats van vooruit. Hierbij is begeleiding nodig. Men heeft het vaak over herstelgerichte dienstverlening. Hier gaat het in essentie om. Het fysiek herstel is aanzienlijk moeilijker en duurt bovendien langer wanneer er onvoldoende aandacht wordt besteed aan het mentale herstel. Wij hopen met Mentaal Letsel een bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van letselschadeslachtoffers."

Geplaatst op 13-09-2023

< VorigeVolgende >


Share on: