NN niet eens met tussenarrest en gaat in cassatie bij de Hoge Raad

Vandaag heeft het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep een tussenarrest gewezen in de collectieve procedure die Vereniging Woekerpolis.nl (Woekerpolis.nl) heeft aangespannen tegen de Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (NN) met betrekking tot de unit-linked verzekeringen met het label 'Flexibel Verzekerd Beleggen'. NN is het niet eens met het tussenarrest en gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Anders dan de rechtbank Rotterdam oordeelt, concludeert het hof in haar tussenarrest onder meer dat er geen contractuele grondslag is voor bepaalde kosten en de hoogte van de inhoudingen, omdat NN naar het oordeel van het hof meer informatie had moeten verstrekken. Verder achtte het Hof twee bepalingen in de polisvoorwaarden met betrekking tot kostenaftrek onbillijk.
 
NN is van mening dat het tussenvonnis een onjuiste uitleg geeft aan het recht en de maatschappelijke opvattingen die golden ten tijde van de verkoop van de unit-linked verzekeringen.
 
Daarnaast is NN van mening dat het tussenarrest van het Hof niet in lijn is met het arrest van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015 en het prejudiciële arrest van de Hoge Raad van 11 februari 2022.

NN zal cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad.
Deze tussenuitspraak verandert niets aan eerdere uitspraken en conclusies die NN Group bekend heeft gemaakt met betrekking tot unit-linked verzekeringen. Zoals eerder vermeld, hoewel de financiële gevolgen aanzienlijk kunnen zijn voor de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van NN Group en daardoor een materieel negatief effect kunnen hebben, is het op dit moment niet mogelijk om de totale blootstelling van NN Group betrouwbaar in te schatten of te kwantificeren.
 
Deze tussentijdse uitspraak schept geen verplichting om leden van Woekerpolis.nl of andere klanten met een unit-linked verzekering te compenseren.
 
In de tussentijd zal NN klanten blijven benaderen om hen aan te moedigen hun unit-linked verzekering zorgvuldig te beoordelen. Waar mogelijk informeren we klanten over het potentiële financiële verschil tussen de verwachte waarde van hun polis en het beoogde kapitaal. We geven hen ook een overzicht van mogelijke verbeteringen van hun polis. Klanten kunnen kosteloos overstappen naar een ander product of hun verzekering wijzigen.
 
NN: "We moedigen onze klanten aan om regelmatig de website van NN te bezoeken. Klanten die vragen hebben over hun unit-linked verzekeringen worden uitgenodigd om naar https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Levensverzekering/Ik-heb-een-beleggingsverzekering.htm te gaan, waar ze een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop kunnen vinden. Deze site geeft antwoord op veelgestelde vragen over unit-linked verzekeringen en beschrijft de mogelijkheid voor klanten om hun persoonlijke situatie te beheren."
Geplaatst op 27-09-2023

< VorigeVolgende >


Share on: