Ook Aegon moet klanten met woekerpolis compenseren

Het gerechtshof Den Haag heeft, in navolging van de uitspraak in de zaak tegen Nationale-Nederlanden, ook uitspraak gedaan in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon. Voor het product Fundplan komt het hof tot een vergelijkbaar oordeel als in de zaak tegen NN.

Aegon heeft zonder contractuele grondslag kosten voor zichzelf en de tussenpersoon ingehouden. Deze kosten moeten aan klanten worden terugbetaald. De procedure ziet ook op de producten Koersplan en Vermogensplan. Voor alle drie de producten stelt het hof vast dat Aegon onvoldoende informatie heeft verstrekt over de overlijdensrisicopremie en dat over de hoogte van de premie geen wilsovereenstemming met klanten is bereikt. Het ontbreken van wilsovereenstemming geldt ook voor de hoogte van beleggingskosten en aan- en verkoopkosten. Tenslotte oordeelde het hof dat bij Fundplan ook geen wilsovereenstemming is over de hoogte van de afkoopkosten, wijzigingskosten en termijnopslagen. De andere vorderingen van de vereniging worden door het hof afgewezen. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat Aegon klanten had moeten waarschuwen voor de bijzondere risico’s van de producten. 

Aegon/ASR
Na de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon door ASR is deze verzekeraar de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met naar schatting circa 2,4 miljoen woekerpolissen. Hoewel de uitspraak ziet op slechts 3 producten van Aegon heeft deze uitspraak én de uitspraak van het hof in de zaak tegen Nationale-Nederlanden volgens de vereniging ook rechtsgevolgen voor wat betreft alle andere in Nederland verkochte woekerpolissen, omdat de producten heel erg op elkaar lijken.

In de lijn met eerdere uitspraken over Koersplan oordeelde het hof ook nog dat Aegon in diverse door haar verstrekte brochures onjuiste en misleidende eindkapitalen heeft vermeld.

Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl: ”Dit is de tweede geweldige uitspraak voor onze leden. Dit is een signaal naar verzekeraars dat zij niet langer kunnen negeren. Klanten met een woekerpolis hebben recht op compensatie. Hoe eerder zij die ontvangen, hoe beter. Na zoveel jaar onzekerheid hebben zij daar recht op."

Claims tegen andere verzekeraars
ConsumentenClaim voert in opdracht van de Vereniging Woekerpolis.nl de collectieve procedures. Andere collectieve procedures die nog lopen zijn tegen Achmea, ASR en Reaal. De vereniging en ConsumentenClaim werken in het woekerpolisdossier nauw samen met de Consumentenbond en de Stichting Woekerpolisproces.

Geplaatst op 27-09-2023
Share on: