Verzekeraars voorzichtig met vergoeden waterschade

In toenemende mate kunnen ondernemers zich verzekeren voor de gevolgen van het overstromen van secundaire waterkeringen, zoals sloten, beken en kleine rivieren. Als het gaat om materiële schade aan inventaris, goederen en bedrijfsgebouwen zijn deze kosten bij 82% van de zakelijke schadeverzekeringen gedekt. Opmerkelijk genoeg wordt bij een gedekte materiële schade in lang niet alle gevallen de bijbehorende bedrijfsschade vergoed, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView.

Naast de primaire waterkeringen, die het land beschermen tegen de zee en de grote rivieren en waarvoor ondernemers zich niet kunnen verzekeren in geval van overstromingen, zijn er ook secundaire waterkeringen die vooral een lokaal of regionaal karakter hebben. Voorbeelden hiervan zijn boezemkades of kanaaldijken. Ook deze keringen kunnen bij extreme neerslag overlopen of doorbreken, met schade tot gevolg. Vijf jaar nadat het Verbond van Verzekeraars in 2018 haar leden de aanbeveling gaf deze gebeurtenis op te nemen in de dekking, is dat voor wat betreft materiële schade grotendeels gebeurd. Bedrijfsschade, zoals omzetderving als gevolg van noodgedwongen bedrijfssluiting of uitval in de productie ten gevolge van de wateroverlast, is slechts bij 27% van de verzekeringen gedekt. Ondernemers die in de buurt van dergelijke secundaire waterkeringen hun bedrijf hebben, dan wel andere vormen van wateroverlast willen verzekeren, doen er goed aan zich zorgvuldig te laten adviseren.
 

MoneyView heeft de jaarlijkse MoneyView ProductRating MKB-verzekeringen vastgesteld.

MoneyView ProductRating Aansprakelijkheid voor bedrijven (MKB)
Vijf sterren voor Voorwaarden                                             
Interpolis                    Aansprakelijkheidsverzekering          

MoneyView ProductRating Rechtsbijstand voor bedrijven (MKB)
Vijf sterren voor Voorwaarden
Nationale-Nederlanden Rechtsbijstand Bedrijven                           

MoneyView ProductRating Inventaris en Goederen (MKB)
Vijf sterren voor Voorwaarden                                             
a.s.r                            Inventaris en goederen

MoneyView ProductRating Bedrijfsschadeverzekering
Vijf sterren voor Voorwaarden                                            
Interpolis                    Stagnatieverzekering

MoneyView ProductRating Gebouwen
Vijf sterren voor Voorwaarden                                             
Interpolis                    Gebouwenverzekering

Bron: MoneyView
Geplaatst op 07-09-2023

< VorigeVolgende >


Share on: