Charlotte Hedemark benoemt tot President van FERMA

Charlotte Hedemark is maandag 16 oktober tijdens een officiële overdrachtsceremonie op het FERMA Seminar 2023 in Antwerpen, benoemt tot President van FERMA. Zij volgt hiermee Dirk Wegener op die zijn vierjarige termijn als voorzitter heeft afgesloten.

In haar eerste toespraak tot de FERMA-leden als voorzitter benadrukte Hedemark de strategische prioriteiten voor de federatie voor 2024-2025. Deze omvatten het verbeteren van FERMA's advocacy-capaciteiten, het versterken van haar leiderschapspositie en het verhogen van de waarde van risicomanagement, en het wendbaarder en dynamischer maken van de Federatie.
 
"We willen onze belangenbehartigingscapaciteiten uitbreiden", vertelde ze de deelnemers aan het seminar, "door partnerschappen te ontwikkelen met andere beroeps- of sectorverenigingen in de EU en binnen de EU-instellingen. We willen nog meer expertise en kennis aanboren en de betrokkenheid van de nationale risicoverenigingen bij onze belangenbehartiging vergroten."
 
Hedemark zei over het versterken van het aanzien van de risicomanagementprofessie: "We willen de positie van FERMA als risicoleider verstevigen en de waarde die we bieden benadrukken. We zullen ons richten op strategische prognoses en samenwerken met vooraanstaande experts uit verschillende vakgebieden om inzicht te krijgen in nieuwe onderwerpen." Ze verklaarde ook dat de federatie "een nieuwe visie op mondiaal risicomanagement" zou promoten, terwijl ze onderwijs en training zou ondersteunen om "de status van het beroep te verhogen en nieuw talent aan te trekken".

Met de 50e verjaardag van FERMA in 2024, zei Hedemark: "We zullen ervoor zorgen dat we relevant blijven en dat FERMA een wendbare, dynamische federatie is in deze tijd van risico-evolutie en -transitie," eraan toevoegend dat ze zal kijken naar "het verbeteren van onze reputatie als kennisbron voor individuele risicomanagers en nationale verenigingen en het vergroten van onze dialoog met u."
 
Ze moedigde de afgevaardigden aan 'watch this space' en sloot haar toespraak af met de volgende woorden: "We beginnen aan deze strategische reis met de volgende slogan: Connect, Influence, Empower."
 
Eerder tijdens de overdrachtceremonie sloot Dirk Wegener zijn vierjarige termijn als voorzitter af. Hij richtte zijn toespraak op de aanzienlijke vooruitgang die FERMA in die periode had geboekt bij het vergroten van de zichtbaarheid op EU-niveau, het versterken van het netwerk en het verbeteren van het profiel van risicomanagement.
 
"FERMA is veel impactvoller en effectiever geworden in haar belangenbehartiging," zei hij tegen de afgevaardigden. "Ik wil onze leden bedanken voor hun actieve betrokkenheid bij onze commissies en werkgroepen. Dit versterkt onze expertise en de waarde die we bieden, en beide worden erkend door de Europese instellingen."
 
Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om FERMA's partners in de verzekeringssector te bedanken. Wegener benadrukte de soms gespannen, maar steeds intensievere samenwerkingsrelatie die de federatie met de verzekeringssector heeft in deze uitdagende tijden van veelvuldige crises: "We hebben met de verzekeringssector samengewerkt op het gebied van regelgeving en - van cruciaal belang - manieren om risico-overdracht te ondersteunen en ik ben er zeker van dat FERMA de dialoog zal blijven intensiveren en concrete actie zal blijven ondernemen met betrekking tot belangrijke kwesties voor de verzekerings- en risicomanagementgemeenschappen."

Hij voegde eraan toe: "Wij geloven dat we samen sterker staan - in goede en moeilijke tijden."Hij besloot: "Ik verlaat mijn rol als voorzitter bij FERMA in een sterke positie - en ik geef het stokje door aan Charlotte, wetende dat de toekomst van FERMA in uiterst capabele handen is."
 
 
Bron: FERMA
Geplaatst op 17-10-2023

Volgende >


Share on: