Finzeker keurmerk: Tegengeluid in een veranderende verzekeringsector

De verzekeringssector is volop in beweging. Een toenemend aantal kantoren wordt opgeslokt door grotere intermediairs, direct writers winnen aan macht en de AFM tracht steeds meer te bepalen hoe het intermediar zaken moeten voeren. In deze dynamische tijd is het cruciaal dat kleine en middelgrote kantoren de handen ineenslaan en hun positie in de markt heroveren. Het vernieuwde keurmerk Finzeker, mede opgezet door CFD, staat klaar om hierbij te ondersteunen.

De AFM in het kritische licht
Hoewel de AFM formeel als toezichthouder fungeert, bemoeit zij zich actief met wetgeving. De recente omslag naar actieve transparantie binnen schadeverzekeringen ligt nog vers in het geheugen.
 Sinds 1 oktober 2023 zijn intermediairs verplicht de AFM-vergelijkingskaarten te gebruiken. CFD is van mening dat de AFM met de introductie van deze kaarten het label 'onafhankelijk adviseur' heeft geclaimd, door strikte eisen te stellen aan het aantal te vergelijken producten en productsoorten. 
 
De voortgaande consolidatie
De laatste jaren vinden er in rap tempo overnames plaats waarbij portefeuilles worden opgekocht door andere kantoren. Voor sommige kantoren lijkt het nu een kwestie van 'eten of gegeten worden'. Overnames worden haastig doorgevoerd, resulterend in megastallen met tienduizenden klanten.

Het vinden van gekwalificeerd personeel om klanten te bedienen is een uitdaging. In sommige directiekamers lijkt het idee te heersen dat alles op afstand geregeld kan worden, terwijl fysiek contact met klanten verloren dreigt te gaan.
 
De snelle digitalisering
Marktpartijen investeren fors in digitalisering, waarbij technologieën zoals Artificiële Intelligentie, Chatbots, Robotadvies, Datagluren en het Metaverse worden gezien als de nieuwe manier om op kostenefficiënte wijze zoveel mogelijk klanten te bedienen in onze sector.
 
Echter, uit decennialang onderzoek blijkt keer op keer dat consumenten waarde hechten aan een vertrouwenspersoon, 'face-to-face' gesprekken, onafhankelijkheid van kantoren en persoonlijke nazorg als essentiële waarden.
 
Finzeker keurmerk: Een geraffineerde respons

Met het Finzeker keurmerk wil men krachten bundelen met kantoren die niet blindelings elke trend volgen, maar vasthouden aan wat consumenten als cruciaal ervaren: persoonlijk advies en een betrouwbare relatie met hun adviseur.
 
CFD wil met Finzeker de uitdaging aangaan met de AFM, omdat zij niet exclusief het recht hebben op het label 'onafhankelijk'. Binnen het keurmerk willen men kiezen voor een vernieuwende aanpak en introduceren ze nieuwe begrippen.
 
Via doelgerichte campagnes op sociale media, gesprekken met opkomende politici, persberichten, innovatieve diensten, klantbelevingen en meer, wordt gewerkt aan het vestigen van Finzeker als een krachtig merk voor zelfstandige, regionaal opererende advieskantoren. Zij hebben altijd gekozen en zullen altijd blijven kiezen voor de persoonlijke relatie met hun klanten.
Bron: CFD
Geplaatst op 11-10-2023

< VorigeVolgende >


Share on: