Jolien Kruit ontvangt Albert Lilar Prijs voor proefschrift General Average

Op donderdag 19 oktober ontving Jolien Kruit, advocaat bij Van Traa Advocaten, de prestigieuze Albert Lilar Prijs voor haar proefschrift over het onderwerp General Average (averij-grosse). Dit academische werk, dat als een grote verdienste wordt beschouwd, heeft de aandacht getrokken van de maritieme gemeenschap. Het averij-grosseleerstuk is eeuwenoud en heeft na het beroemde Ever Given-incident in het Suezkanaal weer vol in de belangstelling gestaan.

Foto: mr. Benoit Goemans, Jolien Kruit en Prof. Ralph de Wit

Het proefschrift van Jolien Kruit wordt geprezen om zijn significante bijdrage aan het zeerecht en de ontwikkeling van vergelijkend zeerecht. Het concept van General Average heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanwege de complexiteit en juridische implicaties die naar voren kwamen tijdens het incident met de Ever Given, het containerschip dat het Suezkanaal blokkeerde. Het schip zat vast in maart 2021 en leidde tot enorme verliezen en geschillen.
 
General Average is het principe binnen het maritieme recht dat bepaalt dat de belanghebbenden bij de goederen betrokken in het gemeenschappelijk maritieme avontuur, inclusief scheepseigenaar, en de belanghebbenden bij lading en vracht, een deel van de kosten moeten delen wanneer bepaalde opofferingen worden gedaan of kosten worden gemaakt om het schip en de lading te redden tijdens noodsituaties op zee. Dit kan variëren van het overboord gooien van lading tot het vragen van sleepdiensten om het schip vrij te maken.
 
Het proefschrift van Jolien Kruit heeft niet alleen bijgedragen aan een dieper begrip van General Average, maar heeft ook de weg geopend voor mogelijke hervormingen en aanpassingen in de toepassing van deze regels in de moderne maritieme wereld. Haar werk heeft aangetoond dat het beoordelen van General Average-claims en het verdelen van de kosten geen eenvoudige taak is, vooral niet in gevallen zoals het Ever Given-incident. Dit onderstreept het belang van haar onderzoek en de noodzaak om het zeerecht aan te passen aan de veranderende omstandigheden.
 
De Albert Lilar Prijs werd uitgereikt door de Foundation Albert Lilar tijdens een bijeenkomst van de Belgische Vereniging voor Zeerecht (Association Belge de Droit Maritime) en wordt beschouwd als een eerbetoon aan wetenschappelijke uitmuntendheid op het gebied van het zeerecht. Het feit dat Jolien Kruit deze prijs heeft ontvangen, getuigt van haar uitzonderlijke bijdrage aan dit rechtsgebied en haar toewijding aan het bevorderen van kennis en begrip in de maritieme gemeenschap.
Geplaatst op 25-10-2023

Volgende >


Share on: