Opnieuw minder claims woningbranden bij verzekeraars

Het aantal claims dat verzekeraars ontvangen na een woningbrand is vorig jaar fors gedaald. In 2022 waren er ruim 56.000 claims. Daarmee werd een neerwaartse trend die al sinds 2018 zichtbaar is, voortgezet.

In 2021 daalde het aantal claims ten gevolge van brand van 67530 naar 60112. Alleen in 2020 was een lichte toename te zien, vermoedelijk als gevolg van het feit dat meer mensen door corona thuiswerkten. Dit blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden die het Verbond van Verzekeraars heeft gepubliceerd.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: “Jaarlijks brengen we deze cijfers uit om aandacht te vragen voor brandpreventie. Brand brengt veel leed met zich mee en heeft grote impact. Soms zelfs met dodelijke afloop. Ook materiële schade zorgt voor veel ongemak, door beschadigde eigendommen, misgelopen inkomsten en/of extra gemaakte kosten. Menselijk handelen is voor ruim 40% van de gevallen als oorzaak aangemerkt. Daarom blijven we als branche inzetten op bewustwording en preventie. De verplichte rookmelders dragen zeker bij aan de neergaande trend.”

Voorkomen van slachtoffers
De voornaamste reden om aandacht te vragen voor brandpreventie is het voorkomen van letsel en dodelijke slachtoffers. Hierin werkt het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Twee derde van de ernstige brandwondenongevallen gebeurt in en om de woning. Rob Baardse, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting: “Minder claims na een woningbrand is goed nieuws. Helaas zien we deze trend nog niet terug in de aantal brandwondenslachtoffers dat jaarlijks wordt opgenomen in de drie Nederlandse Brandwondencentra. Ik denk dat dit vooral komt omdat je bij een brand direct handelt. En dat moet je nu juist niet doen. Zeker omdat wij een toename zien van onblusbare branden met accu’s en batterijen in speelgoed en apparatuur. ‘Stop en denk na’ is het devies bij brand. Vraag jezelf af: kan ik deze brand blussen óf moet ik mijn huisgenoten roepen en samen het huis uit vluchten? Zo voorkomen we ernstig brandwondenletsel.” 

Rookmelders
De brandpreventieweken staan dit jaar in het teken van rookmelders en het belang te controleren of die ook werken en op de goede plaats hangen: “De jaarlijkse risicomonitor woningbranden van het Verbond van Verzekeraars helpt ons om inzicht te krijgen in aantallen en omvang van schadeclaims als gevolg van brand in huis. Als brandweer vinden we het natuurlijk belangrijk om deze schade zo veel mogelijk te beperken. Daarom vragen we ook deze maand tijdens de brandpreventieweken weer aandacht voor het ophangen van werkende rookmelders. Bij jezelf, maar check ook eens bij anderen in je omgeving. Rookmelders helpen om brand snel te ontdekken en daarmee hopelijk de schade te beperken. Help daarom ook je opa, anderstalige buurvrouw of dove- of slechtziende collega bij het ophangen van werkende rookmelders in huis. Zo werken we samen aan het zo veel mogelijk beperken van schade en slachtoffers door woningbranden”, zegt een woordvoerder van Brandweer Nederland.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 27-10-2023

< VorigeVolgende >


Share on: