Volmachtmarkt stijgt ook in 2023

Uit het Marktrapport Volmachten over het eerste halfjaar van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars, blijkt dat het premievolume in de sectoren Schade en Inkomen naar verwachting met 4% stijgt. Opvallend is dat het zakelijke segment de sterkste groei doormaakt met een stijging van 5%,

Dit blijkt uit het Marktrapport Volmachten over het eerste halfjaar 2023 van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars op basis van de resultaten uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA).

De verwachte stijging (4%) van het premievolume is op basis van de cijfers uit het eerste halfjaar 2023 en is verdeeld over alle branches. Het resultaat op boekjaar van de sector Schade, uitgedrukt in Combined Operating Ratio (COR), in de volmachtmarkt is ten opzichte van vorig jaar verbeterd en komt in de eerste helft van 2023 uit op 94,9% (2022: 96,8%). Het kostenpercentage van verzekeraars is daarbij gefixeerd op 10%, waardoor de werkelijke COR bij een lager kostenpercentage positief en bij een hoger percentage negatief kan afwijken. Het eerste halfjaar van dit jaar heeft een relatief gunstig klimatologisch beeld, wat de verbetering van het resultaat ten opzichte van 2022 deels verklaart. In de eerste week van juli 2023 trok een van de zwaarste zomerstormen in ruim 50 jaar over ons land (storm Poly) wat een negatief effect zal hebben op het resultaat over heel 2023.

Belangrijkste ontwikkelingen per branche
In de branche Motor was er in de periode 2019 tot en met 2022 sprake van een positief resultaat. In 2023 komt de COR op basis van het beeld in het eerste halfjaar door een hogere schaderatio van 65% (2022: 63,5%) uit op 101%. Dit komt met name door een hogere schaderatio in het zakelijke segment. De branche Motor laat daarnaast een stijging van het premievolume (3%) zien en komt uit op 1,62 miljard euro, te verdelen in 62% particulier en 38% zakelijk. Zakelijk stijgt het sterkst in premievolume met 5%. Het premievolume Motor in de volmachtmarkt is 26% van het totale Nederlandse premievolume branche Motor.

In de branche Brand stijgt het premievolume in 2023 naar verwachting met 7% en komt uit op ruim 1,12 miljard euro (56% particulier en 44% zakelijk). Het premievolume zakelijk steeg in de eerste helft van dit jaar met 12% het sterkst. Het premievolume Brand is 23% van het totale premievolume branche Brand in Nederland. De schaderatio is in het 1e halfjaar 2023 met 13,4 procentpunten gedaald van 55,3 in 2022 naar 41,9. Deze daling is grotendeels klimatologisch te verklaren.

In de branche Aansprakelijkheid stijgt het premievolume in volmacht naar verwachting met 6% (zakelijk met 8% en particulier met 2%) en komt uit op 324 miljoen euro, waarvan driekwart zakelijk. De COR is de afgelopen jaren steeds onder de 100 gebleven. Ook in 2023 wordt ondanks een stijging met 4 procentpunten ten opzichte van 2022 een positief resultaat verwacht met een COR van 93,5%. De schaderatio in het 1e halfjaar is gestegen van 47,4% in 2022 naar 51,2%.

Het resultaat in de branche Verzuim lijkt over heel 2023 niet positief te worden met een COR van 101%  in het eerste halfjaar. Het ziekteverzuim bereikte volgens cijfers van het CBS in 2022 een recordhoogte. Ook in het tweede kwartaal van 2023 is het ziekteverzuim in Nederland met 5% het op een na hoogste in een tweede kwartaal.

Lees hier de Marktrapportage Volmachten.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 10-10-2023

< VorigeVolgende >


Share on: