Voltallig bestuur RBBC vervangen door nieuw bestuur

Tijdens de ALV op 10 oktober jongstleden is het voltallige bestuur van de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) afgetreden om plaats te maken voor een nieuw bestuur dat per gelijke datum geïnstalleerd is. Door het stokje over te dragen aan de ‘nieuwe generatie’ heeft het oude bestuur voldaan aan de uit 2017 daterende opdracht om de brancheorganisatie toekomstbestendig te maken.

Foto: links oud bestuur, rechts nieuw bestuur


Het oude bestuur bestond uit voorzitter Martina Smit (Van Steenderen MainportLawyers), secretaris Edgar van der Pol (Chubb), penningmeester Marcel Revet (Context), vice-penningmeester Rudolf van der Werff (DEKRA) en algemeen bestuurslid Maarten Boersen (Willis Towers Watson). Zij hebben het voorstel tot overdracht tijdens de ALV toegelicht, waarna met instemming van de vergadering het nieuwe bestuur kon worden geïnstalleerd. Dat nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Reinout Vis (claims manager Property bij Chubb), penningmeester Michelle Broekhuis (broker bij Quintes Insurance Brokers), secretaris Patrick van der Vorst (advocaat/partner bij VanNiekerCieremans Advocaten) en algemeen bestuursleden Mandy Cheung (senior underwriter Property bij AIG) en Niek Janssens (underwriter Property bij Zurich).

Martina, die de laatste acht jaar de voorzittersfunctie heeft vervuld: “De RBBC heeft zijn ietwat verouderde imago van zich af weten te schudden. Niet alleen melden zich met regelmaat nieuwe leden aan, het zijn ook aanmeldingen van mensen van de ‘nieuwe generatie’. De RBBC wordt zo langzaamaan steeds meer een afspiegeling van onze branche.
Nu de RBBC toekomstbestendig is en we alle vernieuwing hebben doorgevoerd die we wilden doorvoeren, bleef er nog één vernieuwing over: onszelf, dat wil zeggen het bestuur, vernieuwen.”

Reinout, die bij Cobra1998 al de nodige bestuurservaring heeft opgedaan, geeft aan er zin in te hebben: “Ik kijk ernaar uit om samen met de overige bestuursleden de vereniging verder uit te bouwen door het organiseren van mooie evenementen waarbij netwerken maar vooral ook kennisdeling op zowel vakinhoudelijk vlak alsook in meer algemene zin centraal staat.”
Door Cindy van der Helm
Geplaatst op 13-10-2023

Volgende >


Share on: