VoordeAdviseur een overnamefonds voor advieskantantoren

Verzekeringsmaatschappijen De Goudse en Nh1816 bundelen de krachten. Samen met financieringsplatform Voordegroei lanceren ze een fonds voor het intermediair onder de naam: VoordeAdviseur. Veel advieskantoren willen zelfstandig blijven, maar missen daarvoor de financiële middelen. VoordeAdviseur biedt hiervoor nu een oplossing.

Foto: Bovenste rij van links naar rechts: Bart Vemer (Managing Partner Voordegroei), Janwillem Swart (Sr. Manager Commercie Nh1816), Pieter de Frel (Bestuurslid Financiën En Risk De Goudse) Onderste rij van links naar rechts: Bernardo Walta (directeur Commercie De Goudse), Vera van Kesteren (Managing Partner Voordegroei), Rémon Chattellon (financieel directeur Nh1816)


VoordeAdviseur is een spin-off van een rondetafelbijeenkomst die De Goudse en Nh1816 eerder dit jaar organiseerden voor advieskantoren. Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel adviseurs graag onafhankelijk ondernemer willen blijven en een goede opvolging willen regelen, maar dat ze aanhikken tegen investeringen in personeel, ICT en compliance. Samenwerken in bedrijfsvoering of een overname kan dan een oplossing bieden, maar het ontbreekt advieskantoren vaak aan financiering. Met het nieuwe mandaat dat aangeboden wordt aan advieskantoren die samenwerken met De Goudse of Nh1816 willen de initiatiefnemers een oplossing bieden.
 
Voordegroei verstrekt als uitvoerende partij leningen namens het fonds die dienen ter financiering van het doen van overnames of het financieren van een inkoop of uitkoop van aandeelhouders. Adviseurs kunnen bij Voordegroei terecht om te bespreken wat de mogelijkheden voor financiering zijn. Voordegroei voert de analyse uit en beoordeelt de aanvraag. Na de verstrekking van de lening zorgt Voordegroei er ook voor dat ondernemer weinig omkijken heeft naar het efficiënte verloop van de betaalstromen. 
 
De Goudse belegt al jaren via Voordegroei in het Fresh Dutch SME Fund, een MKB-leningenfonds in Nederlandse bedrijven. Door te belggen in dit fonds, levert De Goudse een stevige bijdrage aan de financiering van het MKB in Nederland en zetten zij hun beleggingen in om economische groei en werkgelegenheid te bevorderen.
 
Nh1816 Verzekeringen biedt al jaren gerichte financieringsmogelijkheden voor samenwerkende adviseurs maar investeert met dit nieuwe initiatief breder in de branche en breidt deze mogelijkheden verder uit. De leningen zijn bedoeld ter financiering van overnames van verzekeringsportefeuilles en/of advieskantoren, of management buy-in of buy-out hierin.
 
Geplaatst op 31-10-2023

Volgende >


Share on: