Winnaars performance onderzoek aanbieders 2023 bekend

Op basis van meer dan 3.300 beoordelingen van het intermediair, is de performance vastgesteld van aanbieders, op zes verschillende deelmarkten: Particulier schade, Zakelijk schade, Hypotheken, ORV, Lijfrente en Inkomen/AOV.

Onderzoek 2023
Het Performance onderzoek aanbieders 2023 is uitgevoerd door Bureau DFO in samenwerking met Atentikmarketing. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op 3.354 waarnemingen. 
 
Hoogste waardering 2023
Op basis van een gewogen gemiddelde, hebben de volgende aanbieders van het intermediair de hoogste waarderingen gekregen:

Hypotheken                             Particuliere Schade
1 ING                                       1 Nh1816
2 Obvion                                  2 Ansvaridéa
3 ABN AMRO                          3 Klaverblad

Inkomen/AOV                          Lijfrente
1 TAF                                      1 OAKK
2 ASR                                     2 Scildon
3 Klaverblad                           3 Brand New Day

ORV                                        Zakelijke Schade
1 Scildon                                 1 Nationale Nederlanden
2 TAF                                      2 Klaverblad
3 Nationale Nederlanden.       3 Goudse Verzekeringen

Prioriteiten in dienstverlening
Het rapport geeft inzicht in aspecten van dienstverlening. Aan de ene kant wordt aangegeven welk belang het intermediair hecht aan bepaalde vormen van dienstverlening. Daarnaast wordt per aanbieder aangegeven hoe het intermediair die aanbieders waardeert op die specifieke aspecten. 
 
Wordt gekeken naar het belang dan het intermediair hecht aan aspecten van dienstverlening dan staan voor de verschillende sectoren de volgende aspecten op nummer één:
 
Hypotheken                            Mogelijkheid om te overleggen
Inkomen/AOV                         Claimafhandeling
Lijfrente                                  Snelheid administratieve processen
ORV                                       Voorwaarden dekking 
Particulier schade                  Claimafhandeling
Zakelijk schade                      Mogelijkheid om te overleggen 
 
In zijn algemeenheid geldt dat voor de meer complexere deelmarkten de mogelijkheid tot overleg en maatwerk belangrijk is. Voor de commodity-producten zijn snelheid, digitale processen en snelle claimafhandeling belangrijk voor het intermediair.

Nadenken over samenwerken in ‘De Week van de Performance’
Het Performance Onderzoek geeft inzicht in performance indicatoren, die voor adviseurs doorslaggevend zijn bij de keuze van een aanbieder voor hun klanten. Daarnaast geeft het onderzoek ook inzicht in hoe de verschillende aanbieders scoren op deze indicatoren. 


Met deze kennis kunnen hypotheekaanbieders en verzekeraars hun performance verbeteren en daarmee de samenwerking in de keten versterken en klanten beter van dienst zijn.

Om de keten tussen aanbieders en intermediairs te versterken en tot nog betere samenwerking te komen, organiseert DFO samen met Atentikmarketing vanaf 9 oktober De Week van de Performance. Elke dag zal een van de deelmarkten verder worden uitgediept en inzicht worden gegeven in de belangrijkste aspecten van dienstverlening. Ook komt er dagelijks een aanbieder aan het woord over hoe samen met het intermediair de dienstverlening voor klanten kan worden geoptimaliseerd. In De Week van de Performance wordt namens alle winnaars van de verschillende deelmarkten, ook een vakpaper beschikbaar gesteld aan het intermediair.
Geplaatst op 03-10-2023

Volgende >


Share on: