NIVRE zoekt nieuwe branchestuurder Marine

Het in 2023 gefuseerde branchebestuur Marine vertegenwoordigd de branches Scheepvaart & Techniek (S&T) en Transport & Goederen (T&G) binnen het NIVRE. Recent is een van de branchebestuursleden uit de schade-expertise en daardoor ook uit het branchebestuur getreden. Het NIVRE zoekt om die reden een nieuwe kandidaat.

In het NIVRE-register zijn rond de 113 Register-Experts ingeschreven, dit aantal is ongeveer gelijk verdeeld tussen de branches S&T en T&G. Om het bestuur een goede afspiegeling te laten zijn van de praktijk, ziet het NIVRE bij voorkeur dat het bestuur versterkt wordt met een bestuurslid met T&G-achtergrond. Zo komt het bestuur weer in evenwicht en kunnen ze waarborgen dat de belangen van alle experts goed worden gediend.
 

Tezamen met vijf branchegenoten volg je de ontwikkelingen en veranderingen in de markt, met name die van het werkveld Marine, en adviseer je het NIVRE-bestuur bij ontwikkelingen die invloed hebben op het algemeen belang van het NIVRE of de ingeschrevenen. 
Het branchebestuur draagt bij aan het organiseren van workshops en seminars ten behoeve van onze leden. Ook is het branchebestuur actief betrokken bij het realiseren van een adequaat opleidingsniveau van onze ingeschrevenen.

Ben je geïnteresseerd in de vacature, laat het ons weten door een bericht met motivatie te sturen aan Richard Carlebur, beleidsmedewerker bij het NIVRE: r.carlebur@nivre.nl. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. 

Heb je nog vragen, stel deze dan gerust door een bericht te sturen aan hetzelfde mailadres. Je kunt natuurlijk ook altijd verkennend bellen met één van onze branchebestuursleden. Ook je telefonische belangstelling wordt te allen tijde vrijblijvend en vertrouwelijk behandeld.

Het NIVRE kijkt uit naar enthousiaste en gedreven kandidaten, die samen met onze huidige bestuursleden de branche op professionele wijze willen ondersteunen en vertegenwoordigen.

Geplaatst op 16-11-2023

< VorigeVolgende >


Share on: