Kerstboodschap van de voorzitter van het NIVRE

Kennen jullie dat gevoel nu ook? Het is nog geen kerst, sneeuw of ijs hebben wij nog lang niet gezien, je werk ligt er nog en dan wordt er gevraagd….Kun jij wellicht al een boodschap schrijven aan jouw achterban en hen mooie dagen meegeven? Ik ken dat gevoel dus en moet er dan ook altijd even voor gaan zitten en schakelen.

Niet dat ik jullie niet al het goeds wens en mooie momenten, maar mijn hoofd zit nog vol met hele andere dingen. Denk aan een combinatie van leuke en minder leuke dingen in de privésfeer, vraagstukken op kantoor en schades die ik nog moet bespreken en onderzoeken, maar ook NIVRE en daaraan gekoppeld FUEDI vragen veel aandacht. 

Kerstboodschap
2023 is voor NIVRE een spannend jaar geweest, niet alleen voor de experts, de kamerbureaus, maar ook de medewerkers op het bureau van NIVRE. Wellicht vaak wat minder zichtbaar voor jullie en soms wellicht zelfs ver weg, maar ik vond het goed om deze keer, naast uiteraard mijn dank uit te spreken aan alle branchebesturen en haar vrijwillige deelnemers, hen enigszins te benadrukken. Want voor de medewerkers op het bureau is het echt een bewogen jaar geweest. Dat is een hecht team, maar in 2023 is een aantal collega’s weggegaan, onder wie onze Joke Gales (wie kent haar niet?) en Jolanda Boogaard (wie kent haar ook niet), hebben wij te maken gehad met nieuwe collega’s die helaas ziek werden, maar gelukkig ook een aantal nieuwe gezichten (Amber en Irma) waar wij echt heel veel aan hebben. En natuurlijk de oude garde, die samen met Susan echt heel hard hebben moeten werken om 2023 goed door te komen.


Zonder echter af te doen aan ieders inspanningen, wil ik hen ongelofelijk bedanken en daarmee aangeven dat de “achterkant” van een stichting als NIVRE minstens zo belangrijk is als de “voorkant”. Immers zonder hun hulp, maar steeds meer hun beleidsmatige ondersteuning, zou NIVRE niet al zo’n ontwikkeling meemaken als dat wij nu doen. Want dat doen we! We hebben een nieuwe basisopleiding, we doen mee aan duurzaamheidsinitiatieven met het Verbond van verzekeraars en Schoonmakend Nederland, we worden gevraagd mee te denken over vraagstukken aangaande de energie transitie en de rol van de expert daarin, we hebben de eerste kennis carrousels achter de rug binnen branches en we zijn bezig met normen en richtlijnen; om maar enkele aspecten te noemen. En daar is de hulp van het bureau meer dan nodig.

Maar ik kom dan toch nog even terug op de eerste alinea’s; het maakt namelijk niet uit wanneer de boodschap moet worden geschreven; hij geldt altijd; laten we niet alleen met kerst een ieder het beste wensen en een mooi aankomend jaar, maar wellicht uitgaan dat de mensen om jouw en ons heen elke dag jou het beste wensen… En dat kan dus elke dag geschreven worden.
Dus, mede namens alle bestuursleden, wensen wij jullie voor elke dag de beste wensen en in ieder geval elk jaar weer een mooi jaar. Geniet van alle mensen om je heen!

Klaas Brand
Voorzitter NIVRE
Bron: NIVRE
Geplaatst op 22-12-2023

< VorigeVolgende >


Share on: