Ontploffingsgevaar van lachgascilinders leidt tot enorme schade

De Vereniging Afvalbedrijven meldt dat afvalverwerkers dit jaar aanzienlijke schade van 65 miljoen euro hebben geleden door ontploffende lachgascilinders, wat een alarmerend veiligheidsrisico met zich meebrengt. Volgens de organisatie is het een wonder dat er nog geen gewonden zijn gevallen.

Deze lachgascilinders belanden in het restafval en exploderen in vuilniswagens en verbrandingsinstallaties, wat tot duizenden incidenten heeft geleid dit jaar. "Dit komt neer op tientallen ontploffingen per week," aldus een woordvoerder tegen de nieuwszender RTL4. "Dit resulteert regelmatig in het volledig stilleggen van installaties."
 
Voor het verbod konden cilinders nog worden ingeleverd vanwege het statiegeld van 30 euro per cilinder. Sinds het verbod is deze mogelijkheid echter verdwenen, waardoor maandelijks tienduizenden lege en deels gevulde lachgascilinders na gebruik worden gedumpt op straten, pleinen, in de natuur of in afvalcontainers.
 
De Vereniging Afvalbedrijven en de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) hebben bij de departementen van Justitie, Infrastructuur en Waterstaat, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de noodklok geluid over deze kwestie.
 
De betrokken overheidsdepartementen handhaven dat er geen direct verband bestaat tussen het lachgasverbod en de gedumpte cilinders, aldus de branche. De woordvoerder benadrukt echter dat vooral medewerkers van verbrandingsinstallaties en vuilniswagens grote risico's lopen door de ontploffende cilinders. Zelfs omstanders lopen gevaar, aangezien de cilinders vaak deels gevuld zijn en bij ontploffing tientallen meters kunnen wegwerpen.
 
Als voorzorgsmaatregel zijn de cabines van grijpinstallaties bij afvalverwerkers voorzien van gewapend glas om medewerkers te beschermen tegen rondvliegende projectielen. Waar mogelijk worden de cilinders handmatig of met een kraan verwijderd.
 
De grote hoeveelheid lachgascilinders blijft echter een uitdaging. "Duizenden cilinders belanden nog steeds in verbrandingsovens. Als er een ontploft, moet de installatie vaak worden stilgelegd. Het herstarten van een dergelijke installatie kan een dag of langer in beslag nemen."
 
In een brief aan de Tweede Kamer hebben de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven hun diepe bezorgdheid geuit over het standpunt van het kabinet. Vanwege de veroorzaakte schade en veiligheidsrisico's dreigen de kosten te worden doorgeschoven naar gemeenten en burgers, waarschuwen zij.
Bron: RTL en NVRD
Geplaatst op 22-12-2023

< VorigeVolgende >


Share on: