Verwachting: toenemende vuurwerkschade, experts voorspellen hogere impact

In aanloop naar de komende jaarwisseling waarschuwen experts van Overstappen.nl voor een aanzienlijke stijging in vuurwerkschade, waarbij zij voorspellen dat de kosten hoger zullen uitvallen dan het voorgaande jaar. In 2022 bedroeg de vuurwerkschade naar schatting 10 miljoen euro, maar met de naderende jaarwisseling van 2023 voorzien de experts een aanzienlijke toename van dit bedrag.

De experts van Overstappen.nl baseren hun voorspelling op een grondige analyse van trends in voorgaande jaren en de huidige omstandigheden. De cijfers van vuurwerkschade van afgelopen jaar, die naar schatting een aanzienlijke impact van 10 miljoen euro vertoonden, dienen als basis voor hun alarmerende voorspelling voor de komende jaarwisseling. 

Volgens de experts wijzen verschillende factoren op een mogelijke toename van de vuurwerkschade. Ten eerste wordt gewezen op het grotere aanbod en de populariteit van zwaarder en potentieel gevaarlijker vuurwerk. Daarnaast speelt de sociale dynamiek een rol, waarbij het afsteken van vuurwerk als traditie wordt gezien en de druk om indruk te maken lijkt toe te nemen. 

De economische impact van vuurwerkschade wordt door Overstappen.nl als zorgwekkend bestempeld, gezien de mogelijke kostenstijging voor zowel particulieren als bedrijven. De schade kan variëren van beschadigde eigendommen tot medische kosten als gevolg van letsel. Met betrekking tot preventie en bewustwording benadrukken de experts het belang van verantwoordelijk gedrag tijdens de jaarwisseling om de verwachte stijging van de vuurwerkschade te beperken. 

De voorspelling van Overstappen roept niet alleen vragen op over de financiële impact, maar ook over de noodzaak van aanvullende maatregelen om de veiligheid tijdens oud en nieuw te waarborgen. Met de feestdagen in het vooruitzicht blijft de vraag hoe gemeenschappen, beleidsmakers en individuen zich kunnen voorbereiden op een mogelijke toename van vuurwerkschade en welke stappen er genomen kunnen worden om deze trend om te buigen. 

‘’Jeremy Broekman, specialist verzekeringen bij Overstappen, benadrukt de ernst van de situatie en roept op tot bewustwording en verantwoordelijkheid tijdens de jaarwisseling: 'Onze analyse wijst op een zorgwekkende trend van toenemende vuurwerkschade. Met de verwachting dat de kosten dit jaar hoger zullen uitvallen dan voorgaande jaren, is het essentieel dat we als gemeenschap samenwerken om risico's te verminderen. Het gaat niet alleen om financiële gevolgen, maar ook om de veiligheid van individuen en de gemeenschap als geheel. Laten we de feestdagen vieren, maar laten we dit doen met respect voor elkaar en onze omgeving, om onnodige schade te voorkomen.’’ 

In de afgelopen jaren heeft de vuurwerkbranche verschuivingen doorgemaakt, waarbij het aantal verkooppunten is gedaald. Dit kan worden toegeschreven aan een combinatie van strengere regelgeving met betrekking tot vuurwerkverkoop en toenemende bezorgdheid over veiligheid en milieu. 

Desondanks vertoont de vraag naar vuurwerk een opmerkelijke stijging, met consumenten die nog steeds op zoek zijn naar spectaculaire manieren om het nieuwe jaar te verwelkomen.
 
Bron: Overstappen.nl
Geplaatst op 21-12-2023

< VorigeVolgende >


Share on: