VVN en ROV Zuid-Holland bundelen krachten voor nul verkeersslachtoffers

Sinds vorige week is Veilig Verkeer Nederland (VVN) officieel ambassadeur ‘Verkeersveiligheid' in Zuid-Holland. Met het ambassadeurschap wordt invulling gegeven aan de samenwerking met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland.

De ceremonie die de samenwerking inluidde vond plaats bij de Oranje Nassauschool in Den Haag, een locatie waar Veilig Verkeer Nederland actief bezig is met het project VVN ‘Veilige Schoolomgeving’. Aanwezig waren onder andere programma manager van het ROV Zuid-Holland Astrid Homan, Yorick Zegarra, projectleider bij ROV en Veilig Verkeer Nederland directeur Evert-Jan Hulshof.

‘Maak een punt van nul’
VVN en ROV Zuid-Holland werkten al langer samen, maar hebben het partnerschap nu officieel gemaakt onder de gezamenlijke vlag ‘Maak een punt van nul’. Onder deze noemer werken vele organisaties samen aan meer verkeersveiligheid in de provincie. Met het streven naar nul vermijdbare slachtoffers in het verkeer wil het ROV Zuid-Holland een breed scala aan burgers bewust maken van hun gedrag in het verkeer. De missie om verkeersveilig gedrag tot de norm te maken onder alle verkeersdeelnemers in de provincie Zuid-Holland sluit naadloos aan bij de visie van Veilig Verkeer Nederland: 'Iedereen veilig over straat'. Het ROV Zuid-Holland zet zich in om bewustwording te creëren bij verkeersdeelnemers, hen te motiveren en te faciliteren om hun gedrag aan te passen waar nodig en ook anderen in hun omgeving te inspireren. Veilig Verkeer Nederland omarmt deze missie en draagt hier graag aan bij.

Initiatieven voor verkeersveiligheid
De aanpak richt zich op alle weggebruikers om verkeersveilig gedrag als norm te omarmen, omdat elk slachtoffer er één te veel is. Veilig Verkeer Nederland is in Zuid-Holland op vele fronten actief. Zo worden er bijvoorbeeld, in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, dode hoeklessen (Veilig op Weg) aangeboden. In de gemeente Rotterdam wordt verkeerseducatie op scholen gestimuleerd, er vinden buurtacties plaats in de Drechtsteden – Alblasserwaard en diverse seniorenactiviteiten vinden plaats in heel Zuid-Holland (ook in het kader van ‘Doortrappen’). Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan een cultuur waarin veilig gedrag in het verkeer vanzelfsprekend is, met als doel een verkeersveilige mobiliteit voor alle weggebruikers. 
Geplaatst op 20-12-2023

< VorigeVolgende >


Share on: