Prijzen die voor intermediairbedrijven betaald worden verschillen sterk

Uit de deze week verschenen overnamemonitor van BHB Dollemond blijkt dat de prijzen die op dit moment in de markt voor intermediairbedrijven betaald worden sterk van elkaar verschillen. Er is een positieve correlatie tussen de omvang van ondernemingen en de bijbehorende waarderingen. Wat verder opvalt is het verschil in transactieprijzen tussen bilaterale en competitieve verkoopprocessen. In competitieve processen worden hogere multiples betaald en zijn er gunstigere balansafrekeningen voor de verkoper.


Ondanks dat 2023 geen recordjaar is gebleken, is er met een dealvolume van ruim 1,5 miljard euro nog altijd sprake van een sterke overnamedynamiek. Voor het Nederlands intermediair is groei door overnames belangrijk maar een goede combinatie met autonome groei is essentieel voor een solide basis voor langetermijnsucces en om veerkrachtig te blijven in deze voortdurend veranderende markt. 

Kleinere overnames blijven sterk achter
Jorg Quapp, Partner bij BHB Dullemond: ‘Als we naar het aantal transacties in de tweede helft van 2023 kijken dan ligt dit aantallager dan in de voorgaande jaren. Met name de overnames van kleinere bedrijven met een omzet tot 1 mln bleven sterk achter. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat een aantal acquirerende partijen bezig zijn met het aantrekken van een nieuwe aandeelhouder en daardoor minder gericht zijn op het aankopen van kleinere kantoren. Met een dealvolume van ruim 1,5 miljard euro is 2023 geen recordjaar zoals 2021 was, maar is er evengoed sprake van een sterke overnamedynamiek’. 
 
Noodzaak om portefeuilles te verjongen
Quapp: ‘Om de beoogde groei te realiseren, is het van belang dat assurantiekantoren niet alleen de focus leggen op het behoud van klanten en het doen van overnames, maar dat ze zich ook richten op autonome groei. Een belangrijk aspect hierbij is het vernieuwen van de klantenportefeuille middels het aantrekken van jongere klanten. Een jongere klantenportefeuille kenmerkt zich door een lager natuurlijk verloop en biedt, in vergelijking met een verouderde portefeuille, meer mogelijkheden om zowel het aantal polissen per klant als de provisie per klant te verhogen’.  
 
Vergrijzing assurantiemarkt belemmert vernieuwing
Quapp vervolgt: ‘De vergrijzing van ondernemers in de assurantiemarkt is een zorgwekkende trend die de vernieuwing van assurantieportefeuilles belemmert. Statistieken van de Kamer van Koophandel tonen aan dat de gemiddelde ondernemer in deze branche een man is met de leeftijd van 57 jaar. Het leiderschap binnen de markt is dus voor een groot deel aan het vergrijzen. Een veelgehoorde klacht onder deze ondernemers is het moeilijk vinden van jong en gekwalificeerd personeel. Er lijkt een kloof te zijn tussen de verwachtingen, ambities en doelen van deze ervaren ondernemers en potentieel jong talent. Het is begrijpelijk dat jonge mensen eerder geneigd zijn te kiezen voor organisaties waar diversiteit in leeftijd heerst, in plaats van bedrijven met een vergrijsd personeelsbestand. Deze tendens zien wij ook terug in de overnamemarkt, waar bedrijven met een jong, goed opgeleid personeelsbestand meer interesse genereren’.
 
Kopers zien traditionele leadgeneratoren vaak over het hoofd
‘Voor traditionele leadgeneratoren binnen het intermediair als hypotheekadviseurs en makelaarskantoren, is weinig tot geen interesse van kopende partijen vanwege de eenmalige omzet die ze generen. In onze visie is dit echter volledig onterecht, aangezien juist tussenpersonen die deze diensten aanbieden een sterke autonome groei doormaken en deze takken van sport zichzelf prima kunnen bedruipen. Door op een slimme manier deze diensten te integreren, ontstaat er synergie tussen de verschillende diensten, wat resulteert in het volledig ontzorgen van de klant. 
 
Over BHB Dullemond:
BHB Dullemond is al ruim 25 jaar een gespecialiseerd overnameadviesbureau gericht op adviesbedrijven en ondernemers in drie markten: de verzekeringsmarkt, accountants- en administratiemarkt en arbodiensten. Het team bestaat uit twintig overnamespecialisten en is deskundig op het gebied van strategie, bedrijfswaarderingen en fusies & overnames. www.bhbdullemond.nl
Geplaatst op 03-04-2024

Volgende >


Share on: