Mr. Peter Drion neemt Hudig-Langeveldt Prijs 2024 in ontvangst

Op donderdag 16 mei reikte prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde de elfde editie van de Hudig-Langeveldt Prijs 2024 uit aan mr. Peter Drion (1947). De heer Drion ontving de prijs voor zijn bijdrage aan de ontwikkelingen in de verzekeringsbranche.

Prof.mr. Mop van Tiggele-van der Velde (l.) reikte aan mr. Peter Drion (r.) de bij de Hudig-Langeveldt Prijs behorende oorkonde en penning uit, alsmede een door haar samengesteld boek waarin alle publicaties van de heer Drion gebundeld zijn.

De Hudig-Langeveldt Stichting heeft tot doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verzekeringen en financiële dienstverlening. De stichting is in 1975 opgericht ter gelegenheid van de jubileumviering van een aantal werkmaatschappijen van de Hudig-Langeveldt Groep b.v., inmiddels Aon Groep Nederland bv.
Periodiek reikt de Hudig-Langeveldt Stichting een prijs uit aan een persoon die een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. In 2024 is de prijs uitgereikt aan mr. Peter Drion.
 

Waardering voor combinatie tussen praktijk en wetenschap
Voorzitter Rolf van der Wal van de Hudig-Langeveldt Stichting: “De heer Drion heeft zijn carrière altijd weten te combineren met het schrijven van betekenisvolle, wetenschappelijke publicaties. Het bestuur van de stichting heeft grote waardering voor de combinatie van praktijk en wetenschap die in zijn publicaties samenkomen. Daarmee heeft de heer Drion het wetenschappelijk debat op een aantal punten verder gebracht, wat een van de doelstellingen van onze stichting is.”


Uitreiking penning, oorkonde en boek
Leonique van Houwelingen (CEO Aon), mr. Deirdre Veltman (Aon) en prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde. Mop van Tiggele-van der Velde was degene die Peter Drion uitgebreid toesprak: “Ik weet dat je niet verwacht had zelf nog eens de winnaar van de Hudig-Langeveldt Prijs te zijn. Zelfs in je stoutste dromen niet, voegde je er volgens mij nog aan toe. Binnen het bestuur lag dat heel anders. Wij vonden het zelfs zo logisch als wat.”

Vervolgens nam zij de aanwezigen mee in een reis door de tijd waarin zij alle carrièrestappen van Peter Drion belichtte en haar loftuitingen kwijt kon. Zij memoreerde dat Drion bij zijn overstap naar Van Traa in de media onder meer werd aangeduid als ‘topadvocaat’ en ‘nestor van de Nederlandse verzekeringspraktijk’. “En dan nog ben je verrast dat je deze onderscheiding krijgt. Wij zijn dat dus niet.”

Als klap op de vuurpijl meldde Mop van Tiggele-van der Velde dat zij een 271 pagina’s tellend boekwerk had samengesteld waarin alle publicaties van de hand van de heer Drion zijn gebundeld. Naast de penning en de oorkonde overhandigde zij zowel de heer Drion als zijn twee dochters de bundel met publicaties.

De broze relatie tussen rechter en verzekeraar
De heer Drion hield vervolgens zelf een voordracht getiteld ‘De broze relatie tussen rechter en verzekeraar’. Hij besprak hierin hoe ommezwaaien van de rechterlijke macht het verzekeraars in het verleden erg lastig hebben gemaakt. Drion zegt over het ontvangen van de prijs: “Het kwam voor mij volslagen onverwacht. Ik ben vaker bij de uitreiking aanwezig geweest, maar had dit inderdaad niet verwacht. Ik ben er ontzettend blij mee.”

Over Peter Drion
Mr. Peter Drion (1947) is zijn gehele werkzame leven actief geweest als advocaat op het gebied van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Na zijn studie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit) was hij tot 2011 actief bij Houthoff, waarna tot 2022 bij Van Traa advocaten. Mr. Drion heeft zijn succesvolle carrière als advocaat gecombineerd met de nodige betekenisvolle (juridische) nevenfuncties. Hij was onder meer Deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten; arbiter bij het Nederlandse Arbitrage Instituut; raadsheer– plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en voorzitter van het Tuchtcollege van het Nederlands Instituut voor Register Experts NIVRE.

De prijzen
Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek wordt voornamelijk bereikt door het uitreiken van de Hudig-Langeveldt Prijs (prijzengeld € 10.000). Daarnaast verzorgt de stichting ook publicaties en lezingen op het gebied van financiële dienstverlening. De heer Drion liet weten dat hij het prijzengeld zal doneren aan Erasmus MC voor onderzoek naar kanker. Dit ter nagedachtenis aan zijn echtgenote Joke die aan die ziekte overleed.

Eerdere winnaars zijn:
Winnaar 2017 - Prof. dr. A. Ronner
Winnaar 2015 - Mr. Th. Kremer
Winnaar 2012 - Professor mr. N. van Tiggele-Van der Velde
Winnaar 2007 - Professor dr. L. Bovenberg
Winnaar 2004 - Professor dr. H.A. Cousy
Winnaar 1996 - Professor G.W. de Wit
Winnaar 1991 - Mr. R.A. Salomons, bedrijfsjurist Delta Lloyd
Winnaar 1989 - Professor mr. Ph.H.J.G. van Huizen
Winnaar 1985 - P. de Boer
Winnaar 1982 - Professor mr. J.H. Wansink

Bestuur Hudig-Langeveldt Stichting
Het bestuur van de Hudig-Langeveldt Stichting bestaat uit de heer R.J.W. van der Wal (voorzitter Hudig-Langeveldt stichting), mevrouw prof. mr. N. Van Tiggele-Van der Velde (Hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam & University of Curaçao), mevrouw mr. L.D.A. Van Houwelingen (CEO Aon Nederland) en mevrouw mr. D.J.P Veltman (directeur Juridische Zaken Aon Nederland).


  
Door Cindy van der Helm
Geplaatst op 17-05-2024

Volgende >


Share on: