Hoge Schadefrequentie als indicator voor ongevallen met letsel

Bij veel zakelijke wagenparken wordt aangenomen dat ongevallen met letsel onvermijdelijk zijn. “Het heet niet voor niets een ongeluk,” zegt men vaak. Een andere werkelijkheid komt naar voren uit een analyse door een gespecialiseerd bureau dat leasemaatschappijen adviseert op het gebied van verzekeringen. Deze analyse laat zien dat een hoge schadefrequentie een significante indicator kan zijn voor ernstige ongevallen.

Bedrijven reageren pas na forse premieverhoging
Mark Maaskant van DriverLinQ, specialist in schadepreventie, legt uit: “Als schadepreventie-specialisten komen wij meestal pas in actie nadat de wagenparkverzekeraar een forse premieverhoging heeft doorgevoerd. Dit gebeurt wanneer de premie/schade-verhouding uit balans is geraakt. Zo’n verhoging kost bedrijven veel geld en is ook voor de verzekeraar een ongewenste situatie. Wij helpen deze bedrijven grip te krijgen en te houden op hun wagenparkrisico’s.”

Schuldschades betrekken vaak een tegenpartij
“Wanneer wij in beeld komen, is het vaak te laat; de premie is al verhoogd en het aantal schades is aanzienlijk. Wagenparken met een schadefrequentie van 100% of hoger zijn geen uitzondering. Dit betekent dat elk voertuig minimaal één keer per jaar schade meldt. Dit betreft niet alleen kleine schades zoals paaltjes, maar ook ernstige 'schuldschades' waarbij een tegenpartij betrokken is, zoals achterop een voertuig rijden, voorrangsfouten en aanrijdingen met kwetsbare verkeersdeelnemers.”

Analyse van 371.000 voertuigjaren
Eelco van de Wiel van Fleet Insurance, een adviesbureau voor leasemaatschappijen, vult aan: “Bij een hoge schadefrequentie is de kans op een ernstige calamiteit ook veel groter. Onze steekproef van 371.000 voertuigjaren van leasevoertuigen in Nederland toonde een gemiddelde schadefrequentie van 39%. Dit betekent dat 39% van de bestuurders jaarlijks een schademelding doet. Bestuurders met een totale schadelast van meer dan €100K gedurende de leaseovereenkomst hadden een gemiddelde schadefrequentie van 123%. Dit geeft aan dat bestuurders met meerdere schademeldingen ook vaker betrokken zijn bij ongevallen met een tegenpartij.”

Belang van data-inzicht en acties
“Het is cruciaal om grip te hebben op schadecijfers, zowel voor verzekeraars, leasemaatschappijen als fleetowners. Het correct interpreteren van data helpt bij het vroegtijdig signaleren van wagenparken, verzekerde klanten of bestuurders met een hoog risico. Dit biedt de mogelijkheid om tijdig maatregelen te nemen,” aldus Van de Wiel. “Niet ingrijpen kan leiden tot dure WA-schades en letselongevallen.”

Gerichte aanpak voor schadevermindering
Een hoge schadefrequentie hoeft niet inherent te zijn aan bepaalde werkzaamheden, stelt Maaskant: “Wij helpen klanten om veilig en verantwoord rijgedrag te normaliseren binnen hun bedrijf. Met een ketenaanpak zorgen we voor borging in de cultuur, het beleid, de data en de technologie van de voertuigen. Dit omvat processen zoals het aannemen, opleiden en coachen van chauffeurs, inzicht geven in rijgedrag, live feedback, realistische planning, slimme tips, mentortrainingen, beloningsprogramma’s en goed uitgeruste voertuigen met camera’s en sensoren. Wat je aandacht geeft, groeit; Heb je een hoge schadefrequentie dan is het essentieel om veilig en verantwoord rijden te gaan normaliseren in je bedrijf. Dat is geen eenmalige actie, maar een continu proces. Specialisten kunnen je daarmee helpen.”
 
 
Geplaatst op 11-06-2024

< VorigeVolgende >


Share on: