Cindy Veerman en René de Feijter nemen het NLOI over

Cindy Veerman BSc en René de Feijter BBe hebben alle aandelen overgenomen van het Nederlands Onderzoeks Instituut (het NLOI). Zij nemen samen de leiding over van Jaap Terhenne die als adviseur en ambassadeur aan het NLOI verbonden blijft. De twee kersverse directeuren zullen naast hun directiefunctie ook als onderzoeker blijven werken.

V.l.n.r. (staand) Jaap Terhenne en Steven Leffelaar, zittend René de Feijter en Cindy Veerman.

Jaap Terhenne, oprichter en voormalig directeur van het NLOI, licht de overname toe: “Het NLOI bevindt zich in zijn tiende levensjaar. Onderzoeker Cindy Veerman is begin 2023 aangetrokken als operationeel manager, terwijl René de Feijter vanaf de start in 2014 als onderzoeker verbonden is geweest aan het NLOI. Beiden hebben hun sporen inmiddels meer dan verdiend en geloven heilig in het grondbeginsel van het NLOI, te weten gelijkheid tussen alle partijen in het schadeproces. Wij vinden namelijk dat iedereen recht heeft op een eigen deskundige en vanuit die visie staan wij dan ook gedupeerden bij in het onderzoeksproces na schade. Op die manier ontstaat de gelijkheid tussen alle partijen bij het vaststellen van de oorzaak en omstandigheden van een schade, de eventuele schuldvraag en het naleven van regels en afspraken rond de polisvoorwaarden en andere contracten.

Ik heb tien jaar lang de kar getrokken en samen met alle deskundigen die verbonden zijn aan het NLOI het bedrijf weten op te bouwen tot een gerespecteerde onderneming. Nu ik eraan toe ben om een stap terug te doen, ben ik heel blij dat Cindy en René alle aandelen willen overnemen en het bedrijf willen voortzetten, zodat de kerntaken van het NLOI zijn gewaarborgd. Ik blijf weliswaar zijdelings betrokken bij het NLOI, maar nadrukkelijk alleen als adviseur en ambassadeur. Hoewel, dat laatste is wellicht niet eens meer nodig nu steeds meer bedrijven, verzekeraars, schade-experts en makelaars doordrongen zijn van de noodzaak om een eigen deskundige in te schakelen.”

Over Cindy Veerman en René de Feijter
Cindy Veerman studeerde Chemie met als specialisatie Crime Science en volgde de leergang brandonderzoek. Met deze opleidingen, aangevuld met jarenlange ervaring op het gebied van brandonderzoek, brandveiligheid en het uitvoeren van brandwerendheidstesten, is zij in staat om niet alleen te kijken naar de oorzaak van een brand, maar ook naar mogelijke preventieve maatregelen of signalering van een mogelijk aankomende gevaarsituatie.

René de Feijter stamt uit een familie van brandweermannen en heeft gedurende 18 jaar ervaring opgedaan op het gebied van brandveiligheid en preventie bij de brandweer. De daaropvolgende 17 jaar heeft hij zich ontwikkeld tot een internationaal erkende brandonderzoeker (IAAI-CFI) die op basis van de NFPA 921 werkt, de richtlijn voor wetenschappelijk onderbouwd onderzoek en analyse van brand- en explosie-incidenten.

Cindy heeft in het verleden aan de zijde van verzekeraars gewerkt en van daaruit gezien hoe verzekeraars het onderzoeksproces laten verlopen. René heeft zich vanuit de zijde van de verzekeringsmakelaar vaak gebogen over verzekeringskwesties. Vanuit hun ervaring snappen zij als geen ander hoe verzekeringsonderzoeken verlopen.

Cindy: “René en ik hebben al veel eerder de wens naar elkaar uitgesproken om samen een onderzoeksinstituut te starten, maar we wilden absoluut niet concurreren met het NLOI. Toen Jaap aangaf zijn werkzaamheden te willen afbouwen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en onze ‘oude’ wens met hem besproken. Jaap was direct enthousiast en samen hebben we René aan boord getrokken. Daaruit rolde dit mooie resultaat waarbij we samen het bedrijf overnemen. De propositie van het NLOI sluit naadloos aan bij onze denkwijze.

Als NLOI werken wij uniek voor gedupeerden en achterhalen wij middels brandonderzoek de directe oorzaak van een incident of schade. Wij bieden tevens incidentanalyse aan om de achterliggende oorzaken boven tafel te krijgen. Daarnaast werken wij aan het voorkomen van schade of verstoringen van de bedrijfscontinuïteit, onder andere door preventie-analyse én door cultuur en gedrag binnen een organisatie te veranderen. Dit alles is zulk dankbaar werk en ik ben dan ook heel blij dat René en ik de kans krijgen om het gedachtegoed van het NLOI voort te zetten.”

Gelijkwaardigheid tussen verzekerde en verzekeraar
René: “Cindy en ik vinden dezelfde punten belangrijk. Wij hechten, net als Jaap, aan kwaliteit van het onderzoek en objectiviteit. En aan de gelijkwaardigheid tussen verzekerde en verzekeraar. Een brand is iets wat je overkomt. Vervolgens komt er van alles op je af waar je geen ervaring mee hebt. Daarom hebben  gedupeerden goede ondersteuning nodig, het liefst vanaf de start van het onderzoek door verzekeraars. Zo kunnen wij verzekerden de gelegenheid bieden om met gelijke deskundigheid mee te lopen in het proces, waarbij wij eerlijk en open zijn richting opdrachtgevers met betrekking tot de verwachtingen. Want aan de uitkomst van een onderzoek kunnen wij niets veranderen. Een onderzoek is wat het is. We kunnen er daarentegen wel voor zorgen dat het onderzoek goed en objectief wordt uitgevoerd en er de juiste specialisten bijhalen op het moment dat er kennis van derden nodig is.”

Dit sluit nauw aan bij de werkwijze van het NLOI dat een netwerkorganisatie is waarin deskundigen zoals advocaten, onderzoekers, risicodeskundigen en trainers gedupeerden bijstaan in geval van een calamiteit. In wisselende samenstellingen werken zij gezamenlijk aan incidenten of schade of aan het voorkomen daarvan.

Veel positieve reacties uit de markt
Naast Jaap Terhenne hebben ook de andere aandeelhouders waaronder Troostwijk hun aandelen verkocht. Steven Leffelaar van Troostwijk Expertises geeft op zijn beurt aan blij te zijn met de opvolgers van Jaap. “Troostwijk heeft samen met een aantal partners aan de wieg gestaan van het NLOI. Wij zagen dat ‘equality of arms’ destijds niet echt aan de orde was bij verzekeringsonderzoeken, waarop wij samen het plan hebben opgevat om het NLOI op te richten. In 2014 hebben wij Jaap bereid gevonden om uitvoering te geven aan ons plan. Wij hadden het volste vertrouwen in Jaap en in de propositie van het NLOI. Jaap heeft het fantastisch gedaan, zo getuige de vele positieve reacties uit de markt en heeft daarmee onze verwachtingen overtroffen. Aangezien wij ook veel vertrouwen hebben in de nieuwe aandeelhouders zullen wij het NLOI blijven inschakelen in geval van brandonderzoek of incidentenanalyse. Wij voorzien voor het NLOI een geweldige toekomst.”  

Advocate Martina Smit is een van de deskundigen die vanaf het allereerste begin betrokken was bij het NLOI. Martina: ”Het NLOI is nog steeds het enige onderzoeksbureau in Nederland dat volledig onafhankelijk van verzekeraars werkt. Hierdoor kan het NLOI voor de volle 100% de verzekerde bijstaan in de onderzoeken na een calamiteit in een tijd waarin de verzekerde dat het hardst nodig heeft. Het is een groot goed dat Cindy en René deze kernwaarde van het NLOI voortzetten. Ik heb altijd constructief en met plezier samengewerkt met Jaap en later met Cindy en ik voorzie een evenzo constructieve en plezierige samenwerking met René.“

Contactgegevens
De nieuwe adresgegevens van het NLOI luiden: Tussenlanen 11 (b), 2861 CB Bergambacht. Telefonisch is het NLOI te bereiken via +31 6 233 317 25 (Cindy Veerman) en +31 6 534 478 04 (René de Feijter). De website en het e-mailadres zijn ongewijzigd: www.hetnloi.nl en info@hetnloi.nl.
Door Cindy van der Helm
Geplaatst op 02-07-2024

Volgende >


Share on: