Gevalletje verzekeringsfraude na afbranden koeienstal?

Nadat eind 2019 de koeienstal van verzekeringsnemer was afgebrand heeft hij de verzekeraar van zijn woonhuis om uitkering van de herbouwwaarde verzocht, zodat hij de stal opnieuw zou kunnen bouwen.

Ter onderbouwing van de herbouwkosten heeft hij twee facturen overgelegd, op basis waarvan de verzekeraar tot uitkering is overgegaan. Achteraf bleken die facturen niet juist te zijn. Ook bleek verzekeringsnemer de koeienstal uiteindelijk niet te hebben herbouwd.

In navolging van de rechtbank oordeelt het hof dat sprake is van fraude. Verzekeringsnemer heeft de verzekeraar niet naar waarheid geïnformeerd, daar waar hij dat wel had moeten doen. Gelet op de fraudebepaling in de polisvoorwaarden is verzekeringsnemer daarom niet verzekerd voor de schade. De vergoeding die hij heeft ontvangen is onverschuldigd aan hem betaald en dient hij terug te betalen aan de verzekeraar. 

Deze zaak is wat Kennedy Van der Laan betreft een klassiek voorbeeld van verzekeringsfraude. Het oordeel van het hof verbaast hun dan ook niet.

Lees de uitspraak HIER.

Bron: Kennedy Van der Laan
Geplaatst op 05-07-2024

< VorigeVolgende >


Share on: