HDI TH!NX maakt betrouwbaarheid accu's verzekerbaar

HDI TH!NX als leverancier van IoT-gebaseerde risicomanagementoplossingen en ACCURE Battery Intelligence als expert in het monitoren van batterijopslag, zijn een samenwerking aangegaan om de financiƫle haalbaarheid en verzekerbaarheid van batterijopslag te vergroten.

Op basis van de analytische gegevens van ACCURE vertaalt HDI TH!NX deze gegevens naar risicobeoordeling en risicotransparantie voor de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor kan HDI Global geoptimaliseerde aanbiedingen voor klanten creëren.

Ook de verzekeringsklant krijgt toegang tot de analyseresultaten van ACCURE. Dit geeft zowel de verzekeraar als de klant een nauwkeurig beeld van de conditie van de accu - of deze nu nieuw is of al enige tijd in gebruik. "De door ACCURE verstrekte gegevens creëren niet alleen transparantie bij de beoordeling van de conditie van de accu's, maar beperken ook het risico van toekomstige prestatieverliezen, storingen en brandschade", zegt Dr Verena Brenner (foto), Managing Director van HDI TH!NX.
 
Door de energietransitie, duurzaam gebruik van hulpbronnen en ESG-eisen neemt de vraag naar batterijopslag exponentieel toe. Batterijopslag wordt nu in veel belangrijke industrieën gebruikt. Als zich onverwachte storingen of stroomverliezen voordoen, gaat dit vaak gepaard met hoge kosten en inkomstenverlies. Om deze risico's te minimaliseren en berekenbaar te maken, biedt HDI TH!NX een softwareoplossing op maat.
 
HDI Global kan deze gegevens gebruiken om de verzekeringsdekking tegen materiële schade en bedrijfsschade te optimaliseren. Dit omvat ook de mogelijkheid om dekking te bieden voor het risico dat een prestatieverplichting niet wordt nagekomen.
 
Het ACCURE-platform analyseert de batterijgegevens en genereert waarschuwingen en meldingen, waarmee bedrijven in bijvoorbeeld de mobiliteits- en energiesector, maar ook exploitanten van openbaar vervoer sneller kunnen handelen.
 
"Door samen te werken met HDI TH!NX brengen we asset management van batterijen samen met risicobeheer", legt Dr. Kai-Philipp Kairies, CEO van ACCURE, uit. "De verzekeringsklanten profiteren dubbel. In principe neemt de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de batterijopslag toe. Bovendien kunnen ze hun onderhouds- en reparatiewerkzaamheden plannen op basis van onze analyse en ontvangen ze verzekeringsvoorwaarden op maat." Het ACCURE-platform bepaalt en voorspelt de veiligheid en status van batterijen op basis van bedrijfsgegevens. Tegelijkertijd worden de geëvalueerde gegevens gebruikt om het systeemontwerp en de werking van de batterijen te optimaliseren. Mochten zich toch onregelmatigheden voordoen, dan dekt de verzekering zowel materiële als immateriële schade. Dit betekent dat bedrijfsmodellen met batterijopslagsystemen op meerdere manieren gedekt zijn, wat de bereidheid om hierin te investeren vergroot en zo bijdraagt aan een versnelde groei van de markt voor hernieuwbare energie. 
 
"Door de samenwerking met ACCURE is HDI Global blij onze klanten extra te kunnen ondersteunen bij de overgang naar een groenere toekomst, ik ben verheugd dat we samen deze nieuwe en noodzakelijke combinatie van technologie en verzekering hebben kunnen lanceren", aldus Claire McDonald (foto), lid van de raad van bestuur van HDI Global SE. Terwijl HDI Global al meer dan honderd jaar verzekeringen aanbiedt en actief is in meer dan 175 landen, richt HDI TH!NX zich op co-innovatie met industriële bedrijven op het gebied van Internet of Things (IoT). Dankzij de continue monitoring van ACCURE is er voor het eerst betrouwbare informatie beschikbaar over de conditie van alle verzekerde batterijen. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de oorzaak van schade te onderzoeken. Dit maakt de ACCURE software tot een essentieel product om het investerings- en exploitatierisico voor batterijopslagsystemen te verminderen.
Geplaatst op 18-08-2022
Share on: