De premies in de volmachtmarkt blijven gestaag stijgen in 2023

Het totale premievolume in de volmachtmarkt is toegenomen met 5,2 procent tot 4,67 miljard euro in 2023 (vergeleken met 4,44 miljard in 2022). De groei in het zakelijke segment is het sterkst, met een stijging van 5,9%. In het particuliere segment bedraagt de stijging 4,3%.

Het schaderesultaat in de volmachtmarkt is positief, met een Combined Operating Ratio (COR) van 95,4%. Dit blijkt uit het Marktrapport Volmachten 2023 van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars, gebaseerd op de resultaten van de Volmacht Resultaat Analyse (VRA).

Het premievolume in de volmachtmarkt voor schadeverzekeringen is gestegen met 5,1% tot 3,62 miljard euro. Het premievolume voor inkomensverzekeringen is gestegen met 5,5% tot 840 miljoen euro. Het grootste deel van de inkomensverzekeringen betreft de branche verzuimverzekeringen, die ook met 5,5% is gegroeid. Binnen de schadeverzekeringen is de stijging verdeeld over verschillende branches. Brandverzekeringen stijgen met 9,7%, aansprakelijkheidsverzekeringen met 6,2% en motorrijtuigenverzekeringen met 4,8%. Het resultaat voor het schadejaar 2023 in het volmachtkanaal (uitgedrukt in COR) bedraagt 95,4%. Dit is dus positief. Het relatief gunstige klimaat in 2023 heeft bijgedragen aan de verbetering van het resultaat ten opzichte van 2022, ondanks de zware zomerstorm (Poly) die in juli 2023 over het land trok.


Belangrijke ontwikkelingen per branche:

  • In de motorrijtuigenbranche was er in de periode van 2019 tot en met 2022 een positief resultaat. In 2023 is de COR echter gestegen naar 104,0% door een hogere schaderatio, zowel in het particuliere als het zakelijke segment. Het premievolume is ook gestegen (4,8%) tot 1,64 miljard euro, waarvan 62% particulier en 38% zakelijk. Het zakelijke segment vertoont de sterkste groei in premievolume, namelijk 6,8%.
  • In de brandverzekeringsbranche is het premievolume in 2023 met 9,7% gestegen tot iets meer dan 1,13 miljard euro (56% particulier en 44% zakelijk). Het zakelijke premievolume is in 2023 met 13,1% het sterkst gestegen. De schaderatio is vorig jaar met 12,2 procentpunten gedaald van 55,4% in 2022 naar 43,2%, voornamelijk als gevolg van het gunstige weer.
  • In de aansprakelijkheidsverzekeringsbranche is het premievolume in volmacht met 6,2% gestegen (7,1% voor zakelijk en 3,8% voor particulier) tot 325 miljoen euro, waarvan ongeveer driekwart zakelijk. De COR is de afgelopen jaren steeds onder de 100 gebleven. Ook in 2023 was er een positief resultaat met een COR van 89,7%. De schaderatio is stabiel gebleven op 47,2%.
  • De verzuimverzekeringsbranche heeft te maken met een hoge schade-uitloop, waarbij de uitloop standaard twee jaar is. Het resultaat voor het schadejaar 2021, rekening houdend met de uitloop in 2023, komt uit op een COR van 101%. Het ziekteverzuim is volgens CBS-cijfers gestegen van 4,0% in het derde kwartaal van 2019 naar 4,8% in hetzelfde kwartaal van 2023.

Lees HIER het  Marktrapport Volmachten 2023
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 16-04-2024

Volgende >


Share on: