Laatste toespraak van Ron Gardenier tijdens de ALV van de NVGA

Woensdag 17 april was de jaarlijks ledenvergadering van de NVGA, dit jaar gehouden in het Inspyrium in Cuijk. De openingsspeech werd door aftredend voorzitter Ron Gardenier tijdens Algemene Ledenvergadering gehouden. De toespraak kunt u hier lezen.

"Beste leden,

Namens het gehele NVGA-bestuur heet ik jullie van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op deze wederom fantastische locatie hoewel een zonnetje nog iets meer recht gedaan had aan deze dag en deze plek.

Vale Amici, de koptekst van mijn laatste voorwoord in ons GA magazine. Na acht jaar voorzitterschap met mooie en lastige dossiers, een pandemie, een twee keer uitgesteld jubileumfeest en zoveel inspirerende ontmoetingen, is dit mijn laatste openingsspeech en is de tijd daar om aan het einde van deze vergadering met gepaste trots het stokje over te dragen aan een nieuwe Voorzitter van deze prachtige Vereniging.

We kunnen terugkijken op wederom een bewogen jaar waarin de geopolitieke spanningen en escalaties elkaar in snel tempo lijken op te volgen met momenteel een hoofdrol voor het Midden Oosten. Ook is het politieke landschap allesbehalve stabiel. Wij hebben inmiddels alweer geruime tijd een demissionair kabinet en is het maar de vraag hoe lang het nog gaat duren voordat er een nieuwe bestendige coalitie gevormd kan gaan worden. Dit betekent dat alleen de noodzakelijke besluiten worden genomen en veel impactvolle dossiers worden doorgeschoven naar nieuwe ministeriele verantwoordelijken.

Ook de Vereniging heeft een druk jaar achter de rug. Na vorig jaar onze Marktvisie 2023-2025 gepubliceerd te hebben zijn wij samen met onze commissies aan de slag gegaan met de uitwerking van de zes gedefinieerde pijlers. En daar waar vorig jaar de marktmiddag in het teken stond van duurzaam ondernemen staat het congres van vanmiddag in het teken van een andere pijler, Binden, Boeien en Behouden. Valentina Visser vertelt u daar als portefeuillehouder straks meer over en vanzelfsprekend zullen straks ook de andere portefeuillehouders een update geven met betrekking tot de opvolging en ondernomen acties van de aan hen toegewezen pijler.

Een jaarlijks terugkerend thema op onze agenda is het compliant zijn en blijven met het oog op Wet- en regelgeving. Dit dwingt ons telkens weer tot verdereprofessionalisering maar draagt ook bij aan hogere efficiency in de keten en indirect tot betere resultaten. Het afgelopen jaar hebben wij de hernieuwde leidraad POG geïntroduceerd met daarin opgenomen de duurzaamheidswetgeving. Een hernieuwde Leidraad KBC inclusief normen voor een servicevergoeding GA en een leidraad voor IT- risico’s Volmacht.

En more to come, met vanaf 01-07 verplichte actieve provisietransparantie voor nieuwe particuliere verzekeringen voor onze advies en bemiddelingsbedrijven. Maar ook de deadline voor de verordening DORA inzake digitale weerbaarheid komt met een ingangsdatum van 17-01-2025 in zicht. Een verordening waar ook wij, indien aan gestelde criteria wordt voldaan, als volmachthouders aan zullen moeten voldoen En indirect, via onze volmachtgevers, voor alle gevolmachtigden.

Last but not least ons marktproject SUIV. Daar waar wij kunnen concluderen dat voor het particuliere domein de klus nagenoeg geklaard is, blijkt de afronding van het uniform inrichten van zakelijke volmachtproducten een stuk weerbarstiger te zijn. Het hoeft geen betoog dat het anders moet. Op deze wijze halen wij de eindstreep niet. Hier rust een belangrijke verantwoordelijkheid bij ons als

Gevolmachtigden maar zeker ook bij Systeemhuizen en Verzekeraars. Levent Türkmen zal ons straks bijpraten over de laatste ontwikkelingen. En gewaardeerde leden, alle inspanningen die wij dagelijks bezigen om dossiers vlot te trekken dan wel tot een succesvol einde te brengen zouden, nooit succesvol zijn zonder de inbreng van alle vakbroeders- en zusters die zich volledig belangeloos inzetten voor onze Vereniging. Dus ook deze laatste keer maak ik graag van de gelegenheid gebruik om hen te bedanken voor hun bijdrage. Graag een applaus voor onze commissieleden. Trots mogen wij weer zijn op de ontwikkeling van het premievolume dat inmiddels in volmacht wordt gesloten. Met een marktaandeel van ruim 30% en een stijging van ruim 7% in het afgelopen jaar, is onze vorm van distributie niet meer weg te denken uit het verzekeringslandschap. Zorgwekkend is echter de ontwikkeling van de combined ratio op motorrijtuigen die zich inmiddels ruim boven de gestelde norm beweegt, veelal als gevolg van reservemutaties op letseldossiers op oude jaren, maar ook de schadelast op Casco stijgt aanzienlijk. Zoals ieder jaar zal Arie van den Bergstraks de cijfers in detail presenteren en nader toelichten.

Vanmiddag zullen wij tijdens het congres ook weer de innovatieprijs uitreiken. Uit vele inzendingen hebben wij onder de bezielende leiding van een deskundige jury een mooie winnaar gekozen. En zoals Bart van de Laak in zijn openingscolumn in AM schrijft: zijn volmachtbedrijven zich wel voldoende bewust van hun uitstekende uitgangspositie om succesvol te innoveren? Hij slaat de spijker op zijn kop en eerlijk gezegd denk ik dat wij misschien soms, u zou het wellicht niet zeggen, te bescheiden zijn. Dus laten wij deze handschoen ook de komende periode oppakken en aan de basis staan voor innovatieve nieuwe ideeën. Het afgelopen jaar hebben wij weer voldoende invulling kunnen geven aan onze netwerkfunctie. Het organiseren van evenementen, een ledenreis, ledenbijeenkomsten en telkens weer op en top georganiseerd door onze ledencommissie. Verbinden dat is ons motto.

Als laatste wil ik bij dit woordje stilstaan, verbinding. Verbinding onderling en  verbinding met onze businesspartners. Voor mij persoonlijk het allerbelangrijkste gedachtengoed dat altijd als kompas heeft gediend gedurende mijn bestuursperiode. Verbinding en oog houden voor het belang van alle partijen in onze keten. De contacten zijn wat mij betreft beter dan ooit. Laten wij dit vasthouden!!!

Dan rest mij jullie een mooie en inspirerende ledenvergadering en congres met als thema Binden Boeien en Behouden toe te wensen en ik spreek jullie graag tijdens de lunch, borrel en het walking dinner. Ik verklaar hiermee mijn laatste ledenvergadering als voorzitter voor geopend.”


Bestuurswisseling 
Ron Gardenier is na een periode van 8 jaar als voorzitter, afgetreden.  Valentina Visser (49 jaar), vanaf 2020 bestuurslid, is benoemd als NVGA-voorzitter en Rogier Jonkman (45 jaar), directeur/eigenaar van Drechtsteden Zekerheid, is benoemd als NVGA-bestuurslid. 
 
De huidige samenstelling van het NVGA-bestuur is nu als volgt: 
Valentina Visser, voorzitter

Patrick Heuts, vice-voorzitter
Jorg Roodbeen, secretaris/penningmeester
Stefan Bell
Arie van den Berg
Rogier Jonkman 
Nienke van Oers 
Levent Türkmen 
Geplaatst op 22-04-2024

< Vorige


Share on: