Nieuwe Cao Verzekeringsbedrijf gepubliceerd

De recent uitgebrachte Cao Verzekeringsbedrijf 2024 is nu beschikbaar. Deze overeenkomst zet voort op eerder evoluties en is opgezet als een eigentijds cao die zich richt op duurzame inzetbaarheid, diversiteit, inclusie, en de autonomie van medewerkers.

Uitwerking één regeling meer- en overwerk opgeschoven
Cao-partijen hebben eerder in het onderhandelingsresultaat afspraken gemaakt over de vereenvoudiging van de regeling meer- en overwerk. Op basis van huidige informatie waarover cao-partijen beschikken zou de vereenvoudiging in de cao 2024 tot veel onduidelijkheid en nadelige effecten leiden. In onderling overleg hebben cao-partijen daarom besloten deze afspraak in de volgende cao in te voeren. Dat betekent dat voor deze cao de tekst voor het meer- en overwerk ongewijzigd blijft.


Afspraken voor de branche
Verder bevat de cao afspraken over het voortzetten van paritaire werkzaamheden zoals de ArbocatalogusWerkdruktemeterSociale Agenda 2022-2024 en initiatieven om passend talent te behouden en aan trekken voor de branche. Gedurende de looptijd van de cao wordt ook onderzoek gedaan naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Aan de hand van de resultaten, bespreken cao-partijen mogelijke oplossingsrichtingen. Hiervoor wordt een Werkgroep ‘Equal pay’ opgericht.

De cao wordt‚ÄĮzo snel mogelijk aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, net als de aanvraag voor de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Lees HIER de Cao voor het Verzekeringsbedrijf en het onderhandelingsresultaat.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 15-04-2024

< VorigeVolgende >


Share on: