Opkomst malafide letselschadespecialisten een groeiend probleem

Het aantal malafide letselschadespecialisten in Nederland neemt gestaag toe, en het blijkt een uitdaging om ze effectief aan te pakken vanwege het ontbreken van toezicht onder het tuchtrecht, in tegenstelling tot letselschadeadvocaten. Het Verbond van Verzekeraars stelt naar aanleiding van de publicatie in het AD dat er een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) moet komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken.

Uit onderzoek van Stichting De Letselschade Raad en Q-Consult Insurance blijkt, dat het aantal bedrijven welke zich op een ondeskundige of zelfs kwaadwillige manier op de letselschademarkt begeeft de afgelopen vijf jaar met 25 procent gestegen. In de meest ernstige gevallen ontvingen slachtoffers geen enkele schadevergoeding, ondanks betaling door verzekeraars aan hun belangenbehartigers.

Hoewel De Letselschaderaad in 2021 een keurmerk heeft geïntroduceerd, blijft een aanzienlijk aantal mensen die na een ongeval hulp zoeken hiervan onbewust. Paul Koopman, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, benadrukt in het AD dat het tegenhouden van ondeskundige partijen makkelijker zou zijn als het beroep van letselschadespecialist beschermd zou worden. Momenteel kunnen verzekeraars vanwege mededingingsrecht niet exclusief met deskundige belangenbehartigers werken.

Advocaat Chris van Dijk noemt in een verschenen NOS-artikel over dit onderwerp, het gebrek aan bescherming voor letselschadespecialisten absurd. Hij wijst erop dat benadeelde personen nergens terechtkunnen als er iets misgaat, omdat er geen tuchtinstanties zijn. Dit gebrek aan regulering wordt als zeer problematisch ervaren.

Annemiek van Reenen-ten Kate, voorzitter van de branchevereniging van Nederlandse letselschade-experts (NLE), reageert op Letselschade.nu op de onderzoeksresultaten. Ze pleit voor regulering van de letselschadebranche, vergelijkbaar met wat er gebeurde in de incassomarkt het afgelopen jaar. Momenteel gelden wettelijke maatregelen alleen voor verzekeraars, waardoor malafide belangenbehartigers vrij spel hebben en ten koste van slachtoffers blijven opereren. Van Reenen-ten Kate stelt voor dat alleen kantoren met het Nationaal Keurmerk Letselschade letselschadeslachtoffers mogen bijstaan, om zo misstanden effectief aan te pakken.

Verbond van Verzekeraars
Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de verschenen artikelen. "Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat het mensen in een kwetsbare positie raakt", aldus Geeke Feiter, directeur van de brancheorganisatie. Letselschadeslachtoffers moeten er volgens Feiter op kunnen vertrouwen dat ze deskundig worden bijgestaan als ze de hulp inroepen van een belangenbehartiger. "Letsel overkomt mensen per definitie plotseling en vaak slechts éénmalig, het zet je leven op zijn kop. Voor slachtoffers is het nu vaak ondoenlijk om na te gaan of de betrokken dienstverlener wel voldoende gekwalificeerd is."

Bron: NOS, het AD en het Verbond van Verzekeraars 

Geplaatst op 08-04-2024

< VorigeVolgende >


Share on: