Vergeet Fijnmazig Gemiddelde

Inmiddels zijn de officiƫle wetteksten over actieve provisietransparantie op schadeverzekeringen gepubliceerd. Het vernieuwde artikel 86d, eerste lid, onderdeel b onder 1 BGFO, wordt op 1 juli 2024 van kracht.


CFD heeft die nieuwe wettekst én de nota van toelichting op de wet bestudeerd. Ook zijn nadere vragen gesteld aan de AFM. Ons advies? Vergeet het fijnmazig gemiddelde!

Waar stonden we eind vorig jaar?
Na jaren van onderhandelingen met alle stakeholders werd door de ambtenaren van MinFin een goed gebalanceerd rapport met advies opgeleverd.

Die werd vlak daarna, na een tête-à-tête tussen de toenmalige minister van Financiën en het tandem Verbond van Verzekeraars & Consumentenbond, met een grote boog in de afvalcontainer gemikt.

Het moest allemaal veel strenger en nauwkeuriger voor het onafhankelijke verzekeringskantoor, tot twee cijfers achter de komma moesten fijnmazig gemiddelden worden voorgelegd, in een zo vroeg mogelijk stadium van het gesprek met de klant/prospect.

Minister Kaag gooide echter roet in het eten en zwakte het geheel weer af, tot woede van het eerder genoemde tandem. 

Ook de Raad van State had niet veel positiefs te melden over de voorgenomen wetswijziging. Welk doel diende het eigenlijk? Wordt het beoogde effect wel bereikt?

Na de kritische noten van de Raad van State werd nog verder gesleuteld aan de wettekst, om de ingangsdatum op 1 juli aanstaande behapbaar te maken voor de sector. Die ingangsdatum was naar voren gehaald door een aangenomen motie daartoe in de Tweede Kamer.
 
Exact versus fijnmazig
Nu alle details bekend zijn, adviseert CFD de sector om alles wat met fijnmazig gemiddelde te maken heeft, zelf naar de prullenbak te verwijzen en wel om de volgende redenen.
 1. De AFM is duidelijk, zij hebben een nadrukkelijke voorkeur voor het exacte provisiebedrag in euro's.
   
 2. In de definitieve wettekst staat nu, dat het uiterste moment dat je de provisie moet melden, ligt bij het uitbrengen van je advies (lees: offerte), of, bij bemiddelaars, vóór het starten van de bemiddeling. 
   
 3. Het doel van de wet is dat een klant/prospect de gelegenheid krijgt om, vóór het aanschaffen van een verzekering, vragen te kunnen stellen over de provisie en de dienstverlening die daarbij hoort. Het idee van de wetgever is, dat klanten/prospects het aanbod gaan vergelijken met bijvoorbeeld een Direct Writer en daardoor betere beslissingen nemen.
Wie er toch voor kiest om eerder in het traject, als de exacte provisie nog niet bekend is, inzicht te geven in provisie, moet werken met het fijnmazig gemiddelde. De wetgever kiest bij de inrichting daarvan voor een open norm. En daar zitten heel wat haken en ogen aan.
 1. Je moet als kantoor zelf bepalen hoe je dat fijnmazige gemiddelde berekent, waarbij dit gemiddelde slechts licht mag afwijken van de definitieve provisie. Er wordt gesproken over een bandbreedte, maar niet gedefinieerd hoe breed die band mag zijn. Ook de definitie van 'fijnmazig' blijft wazig.
   
 2. Als de uiteindelijke provisie significant afwijkt van het eerder doorgegeven fijnmazig gemiddelde, dan moet je dit tijdig en in een apart traject met de klant opnemen. De definitie van 'significant' ontbreekt in de wettekst en nota van toelichting.
   
 3. Als je controle krijgt van de AFM, dan ligt de bewijslast bij jouw kantoor of je de open normen fijnmazig, bandbreedte en significant wel juist hebt ingevuld. Zien jullie de discussies met de AFM al voor je?
Welbeschouwd is fijnmazig gemiddelde een gedrocht van een regeling, waar je heel veel extra tijd aan kwijt bent, in bizarre discussies met je klant terecht kunt komen en bij controle al met 3-0 achterstaat.

Exacte provisie, duidelijker en minder rompslomp.
Wie hier iets langer over nadenkt, kiest direct voor exacte provisie, zeker nu de wet is afgezwakt en het vermelden van je provisie en dienstverlening in de offerte mag worden opgenomen en voordat je de adviesfase definitief afrondt.

CFD, die altijd uitgesproken tegen actieve provisietransparantie op schade is geweest, heeft dezelfde argumenten als de Raad van State én maakt zich zorgen over het gelijke speelveld.

Consumenten reageren bij verzekeringen primair op prijsprikkels. Deze nieuwe wet legt daar nog meer de nadruk op. Een gemiste kans voor de sector en uiteindelijk slecht nieuws voor consumenten.

Leidraad implementatie.
CFD heeft voor alle verzekeringskantoren een leidraad opgesteld, hoe je het beste kunt omgaan met deze nieuwe wet en kunt ombuigen naar een positieve insteek. Die leidraad is gratis en vind je hier
 
Bron: CFD
Geplaatst op 09-04-2024

< VorigeVolgende >


Share on: