Wijzigingen in samenstelling NARIM-bestuur

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in het bestuur van de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers NARIM. Tijdens de ALV van 19 maart jongstleden zijn Paul Brons en Joost Knoppers geïnstalleerd als algemeen bestuurslid. Bestuursleden Rosalie André en Lea Lelijveld van Cingelshouck traden tijdens diezelfde ALV af.

V.l.n.r. Lea Lelijveld van Cingelshouck, Rosalie André, Paul Brons en Joost Knoppers


Vorig jaar trad penningmeester Mark Hilhorst al af. Zijn functie is inmiddels overgenomen door Rohini de Waard. Rosalie André, wiens aftreden was van tevoren bekend was, en Mark Hilhorst zijn tijdens de ALV vervangen door Paul Brons (Head Group Insurances bij Rabobank) en Joost Knoppers (Risk & Insurance Manager bij PON Holdings B.V.). Dat Lea Lelijveld van Cingelshouck ook haar bestuursfunctie zou neerleggen kwam geheel onverwacht. Lea legde haar functie neer, omdat zij eind mei een andere, veelomvattende rol binnen NN krijgt.

Lea: “Twee jaar geleden ben ik met een speciale opdracht gestart bij NN en ik heb onder andere de mogelijkheden voor een captive onderzocht. Dit heeft geresulteerd in groen licht en ik zal samen met Ralph Mulder bij NN Re aan de slag gaan om de groepsverzekeringen te integreren. Er gaat veel op mij afkomen en dat verdient de volle aandacht. Daarom wacht ik niet tot de volgende ALV en geef ik graag een ander de kans om een rol in het bestuur op zich te nemen. Ik stel dan ook per direct mijn positie beschikbaar. Ik leg weliswaar mijn bestuursfunctie neer, maar zal me blijven inzetten om RIMAP in Nederland verder uit te rollen. Ik zal daarnaast ook mijn taak in de organisatiecommissie van de FERMA in Madrid blijven vervullen.”

Wat Joost heeft gemotiveerd om een bestuursfunctie te accepteren? “Ik vind het erg leuk om toe te treden tot het NARIM-bestuur en hoop de komende tijd mijn steen te kunnen bijdragen aan het verbinden van mijn vakgenoten!” 

En Paul? “De verzekeringswereld is people’s business, waarbij contacten en netwerken belangrijk waren, zijn en blijven. Dat is een belangrijke factor in mijn werk en ik vind het ook belangrijk dit breder uit te dragen. Daarom heb ik me aangemeld als bestuurslid van NARIM.”

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van NARIM bestaat momenteel uit voorzitter Albert van Haastrecht, penningmeester Rohini de Waard en bestuursleden Karina Broersen, Paul Brons, Darko Domic, Joost Knoppers en Hanneke van Oss.

Geplaatst op 11-04-2024

< VorigeVolgende >


Share on: