Eerste webinar Federatie van Assurantieclubs groot succes

Het webinar van de Federatie van Assurantieclubs, de overkoepelende vereniging van 9 assurantieclubs in Nederland van 6 mei jongstleden was een groot succes. Met polls en vragen van de ruim 400 kijkers en antwoorden en reacties van de 2 topsprekers, ondernemer Allard Droste en NIBE-SVV’s Dik van Velzen, werd het een dynamisch gesprek. Het geheel werd gepresenteerd door Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie.

Eigen omzet daalt met maximaal 10%
Van de financieel adviseurs verwacht 37% in 2020 een omzetdaling van maximaal 10% als gevolg van de coronacrisis. Twee even grote groepen (allebei 27%) verwachten ofwel een gelijkblijvende omzet, ofwel een omzetdaling tussen 10 en 30%. Maar 4% verwacht een omzetgroei. De overige 6% verwachten een omzetdaling van meer dan 30%.
Conclusie is dat er gemiddeld genomen een omzetdaling wordt verwacht van maximaal 10%.

Winst verzekeraars groeit
Als de schadefrequentie van autoverzekeringen een half jaar halveert, denkt 51% dat dit zal leiden tot extra winst voor de verzekeraar. Een minderheid verwacht dat de premie hierdoor in de toekomst zal worden verlaagd: 11% verwacht alleen in 2021 een premieverlaging en 36% verwacht dat de premie in de jaren vanaf 2021 lager zal worden.

Opmerkelijk
Allard Droste gaf aan dat een ondernemer niet alles zelf hoeft te bedenken, maar dat medewerkers gezamenlijk veel oplossingen kunnen bieden; bijvoorbeeld door vakantiedagen op te nemen als er nu minder werk is of een gezamenlijk salarisoffer. Met “het hoeft niet allemaal meer, meer, meer” en “richt je op de lange termijn” lichtte Droste zijn ondernemersvisie toe.
Dik van Velzen kreeg de vraag of aan de zorgplicht wordt voldaan door het sturen van een nieuwsbrief naar de klantenportefeuille; bijvoorbeeld als een bedrijf ook andere bedrijfsactiviteiten in coronatijd start. Zijn antwoord was “Het helpt, maar het is niet voldoende.” Zeker niet als dit bericht het negende bericht van de nieuwsbrief is. “Jouw zorgplicht veronderstelt ook dat je kijkt naar de klant, dat je weet wie jouw klant is en dat je op basis daarvan adviezen geeft, vragen stelt en waarschuwingen uitdeelt.”

Dit eerste webinar van de Federatie van Assurantieclubs is hier terug te zien.

Van de kijkers wil 87% dat de Federatie doorgaat met het organiseren van webinars. De wens is om dit extra te doen en niet in plaats van de bijeenkomsten van de assurantieclubs, want die worden gemist.
Geplaatst op 07-05-2020


Share on: