Risk Manager draagt bij aan het herstel en duurzaamheid na COVID-19

De Federation of European Risk Management Associations (FERMA) heeft maandag 29 juni de resultaten van het European Risk Manager Report 2020 gepubliceerd. Dit is de 10e editie van het rapport dat de breedst beschikbare informatie van professionele risicomanagers in heel Europa weergeeft. Sinds 2002 wordt het rapport tweejaarlijks gepubliceerd.

Foto: Dirk Wegener

Voorzitter van de FERMA, Dirk Wegener: "Dit onderzoek vond plaats voordat de implicaties van COVID-19 duidelijk waren. We zien echter dat de Risk Manager bijdraagt aan het herstel en de duurzaamheid van de organisaties versterkt.”
Hij voegde eraan toe dat FERMA als organisatie een bijdrage levert aan dit proces door middel van evenementen zoals het Seminar 2020 op 12-13 oktober, een leerzaam evenement dat zich richt op bedrijfsrisico's en financiën.
 
Risicolandschap
De digitale risico's blijven de belangrijkste bedreigingen voor het bedrijfsleven op de korte (12 maanden) en middellange termijn (3 jaar). Cyberdreigingen zijn het nummer één risico in beide tijdsbestekken, gegevensdiefstal en -fraude zijn steeds belangrijker en staan op de korte termijn op de vierde plaats. Onzekere economische groei komt naar voren als de nummer twee bedreiging op de korte termijn (12 maanden) en nummer drie op de middellange termijn (3 jaar).
 
Risico's gerelateerd aan duurzaamheid zijn twee van de top drie risico's op de lange termijn (10 jaar) met klimaatveranderingen en milieuschade op nummer één risico en extreme weergebeurtenissen op nummer drie. Dirk Wegener: "De bezorgdheid door de COVID-19-crisis bij de Risk Managers is reëel aanwezig, dit blijkt uit het rapport: digitale risico's, economische onzekerheid en duurzaamheid. De prioriteit die aan deze risico's wordt gegeven kunnen verschillen, per bedrijfssector, maar het belang ervan gaat niet veranderen."
 
Verzekeringen
Een verhardende verzekeringsmarkt is een probleem voor risicomanagers zo blijkt uit het rapport:
90% is bezorgd over beperkingen en uitsluitingen voor opkomende/specifieke risico's.
88% is bezorgd over veranderingen in de marktomstandigheden.
68% is bezorgd over de concentratie in de verzekeringsmarkt.
 
Een gevolg hiervan is een hernieuwde belangstelling voor captives, waarbij 43% van de Risk Managers deze optie overweegt, vergeleken met 15% in 2018. 27% van de Risk Managers zegt gebruik te maken van een bestaande captive voor moeilijk te plaatsen risico's, vergeleken met 1% in het onderzoek van 2018. 16% van de Risk Managers is van plan een nieuwe (her)verzekeringscaptive op te zetten, tegenover 14% in 2018. Dirk Wegener: "Na COVID-19 zien we een markt die onrustig en moeilijker is, omdat verzekeraars met verliezen aan beide zijden van de balans te maken hebben. De capaciteit voor sommige dekkingslijnen kunnen zeer beperkt en duur zijn. De vaardigheden en ervaring van de verzekerings Risk Manager zullen op dit moment bijzonder waardevol zijn voor de bescherming van hun bedrijven."
 
De strategische rol van de Risk Manager blijft groeien: 
  • 60% van de Risk Managers beoordeelt de risico's die verband houden met de verschillende strategieën die door hun organisatie worden overwogen bij de vaststelling van de strategie (2018 - 47%) en 59% beoordeelt de risico's die verband houden met het niet afstemmen van de strategie van de organisatie op haar missie, visie en kernwaarden en kernwaarden (2018 - 41%). 
  • 67% van de Risk Managers maakt bij hun activiteiten gebruik van innovatieve technologieën: data-analyse, datavisualisatie, procesautomatisering en/of kunstmatige intelligentie. 
  • Meer dan de helft van de Risk Managers werkt nauw samen met IT- en informatiebeveiliging op het gebied van cyberrisico's of heeft deze binnen zijn team. Meer dan een derde van de Risk Managers is direct betrokken bij het beheer van risico's die verband houden met de toepassing van nieuwe technologieën door hun organisatie. 
  • 40% van de respondenten geeft aan dat ze al een specifieke rol spelen of van plan zijn te spelen op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke risico's (ESG).  

Dirk Wegener: "Risk Managers maken steeds meer gebruik van innovatieve technologie om de meting, analyse en behandeling van risico's te verbeteren. Dit is voor ons van essentieel belang om de geleerde lessen van de COVID-19 pandemie te kunnen managen voor onze organisaties."
 
U kunt hier het volledige rapport downloaden.
Geplaatst op 30-06-2020


Share on: