Tevredenheid over thuiswerken neemt toe, maar maatwerk is cruciaal

Thuiswerken gaat de meeste werknemers goed af. Sinds het begin van de lockdown zijn ze zelfs tevredener geworden over de manier waarop ze vanuit huis kunnen werken. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Nationale-Nederlanden en HR tech scale-up Crunchr.

Waar aan het begin van de lockdown nog 83% van de bijna 2.000 respondenten aangaf goed thuis te kunnen werken, is dit een maand later 90%. Ook zijn thuiswerkers steeds positiever over hun productiviteit. Verder blijkt: maatwerk is cruciaal.
 

Vanwege de coronamaatregelen werken veel Nederlanders al een tijdje thuis. Een aantal dagen per week thuiswerken zou in de toekomst zelfs de norm kunnen worden. De Coalitie Anders Reizen heeft hier dinsdag 2 juni een oproep voor gedaan. Samen met Crunchr onderzocht Nationale-Nederlanden wat werkgevers kunnen doen om hun werknemers zo goed mogelijk in Het Nieuwe Normaal te ondersteunen bij het thuiswerken.

 

Ervaringen van 2.000 werknemers
Het Thuiswerkonderzoek liep van 3 april tot en met 15 mei 2020 en is uitgevoerd met Crunchr Preference. Deze slimme tool maakt voorkeuren van werknemers inzichtelijk. Bijna 2.000 werknemers van 75 werkgevers zijn naar hun ervaringen gevraagd. Ze rangschikten zestien verschillende maatregelen die kunnen helpen bij het thuiswerken. Denk aan technische ondersteuning. Of regelmatige updates van de manager. Met Crunchr Preference ontdekten de onderzoekers verschillende patronen.

 

Productiviteit hoger naarmate thuiswerkperiode aanhoudt
Niet alleen de tevredenheid over thuiswerken neemt toe. Ook over hun productiviteit worden thuiswerkers steeds positiever. Begin april vond 34% van de respondenten dat thuiswerken een negatieve invloed had op hun productiviteit. Aan het einde van het onderzoek was dat nog maar 21%. Daarnaast wordt het gevoel dat thuiswerken een negatief effect heeft op de mentale gezondheid minder sterk. Tijdens een tussentijdse meting op 1 mei geloofde 29% nog dat thuiswerken een negatieve impact had op de geestelijke gesteldheid. Aan het einde van het onderzoek is dit percentage gedaald naar 25%. Opvallend blijft wel dat vooral millennials deze impact ervaren: één op de drie worstelt met de mentale gezondheid door thuiswerken.

 

Behoefte verschilt per thuiswerker
Wat in het oog springt als het gaat om de rol van de werkgever, is dat de behoeften aan maatregelen sterk verschillen per thuiswerker. De ondersteuning die ze wensen, hangt vooral af van leeftijd en thuissituatie. De belangrijkste behoeften per groep werknemers blijven ongewijzigd ten opzichte van de vorige meting. Welke behoeften dat zijn? Millennials zeggen sociale interactie te missen. Werknemers van 55+ hebben vooral baat bij technische ondersteuning. Alleenstaanden vinden samenwerkingstools het meest belangrijk. En thuiswerkers met kinderen hebben vooral behoefte aan flexibele werktijden.

 

Maatwerk cruciaal
Hoe kan een werkgever het best ondersteuning bieden? Werknemers zijn gemiddeld 20% meer tevreden over de ondersteuning bij thuiswerken, als een werkgever kiest voor een maatwerkaanpak. Met een one-size-fits-all aanpak is 48% van de respondenten tevreden. Kiest de werkgever voor een groepsgericht aanbod, met bijvoorbeeld vier pakketten voor verschillende groepen werknemers, dan stijgt dit percentage naar 68%. Een gedifferentieerde aanpak zorgt dus voor meer betrokken, productieve en tevreden thuiswerkers.

 

Het onderzoek is afgerond. Het initiatief is begin april gestart door Nationale-Nederlanden en HR Tech scale-up Crunchr. Adviesbureau Focus Orange en werkgeversorganisatie AWVN zijn ook partners in dit onderzoekstraject. In samenwerking met Crunchr maakt Nationale-Nederlanden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van workforce analytics (personeelszaken) beschikbaar voor ondernemers in het MKB/ mid-corporate segment. Crunchr is ook beschikbaar voor specifieke analyses per doelgroep.

 

Het onderzoek is opgezet als een spel waarin deelnemers verschillende maatregelen moeten rangschikken in de zogeheten voorkeursdiamant. Ze moeten keuzes maken over wat hun echt helpt. Dit is anders dan de klassieke onderzoeken; deze vragen om elke maatregel afzonderlijk te beoordelen, met vragen als ‘helpen flexibele werktijden?’. Door het element van rangschikken centraal te stellen wordt de kwaliteit van de antwoorden beter. Naast betere dataverzameling, is ook de data-analyse uniek. Er wordt minder gekeken naar gemiddelden omdat deze veelal minder zeggen. Er wordt veel gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie om groepsmaatregelen te ontwerpen die tot een hoger rendement leiden. Deze methode zetten Nationale-Nederlanden en Crunchr in het vakgebied van Human Resources (personeelszaken) structureel in en staat ook bekend als Workforce Analytics.

Geplaatst op 03-06-2020


Share on: