Rabobank start in oktober als assurantiemakelaar

Rabobank start in oktober 2020 als assurantiemakelaar onder de naam Rabo Assurantie Makelaardij. Zo breidt de bank haar dienstverlening op verzekeringsgebied uit voor zakelijke klanten. In deze rol kan de bank zelf risico’s op de assurantiebeurs onderbrengen die te groot of te complex zijn voor één verzekeraar.

In de huidige verzekeringsmarkt wordt het steeds lastiger om specifieke sectoren en risico’s te verzekeren. Verzekeraars kiezen voor meer standaardisatie en minder complexiteit, terwijl bij zakelijke klanten de diversiteit en de complexiteit van te verzekeren risico’s toeneemt. Dit vraagt om maatwerk en sectorspecifieke oplossingen waarvoor steeds meer naar de co-assurantiebeurs wordt
verwezen. Daarbij zijn grote risico’s vaak te complex om onder te brengen bij één verzekeraar. Via Rabo Assurantie Makelaardij kunnen deze vanaf oktober rechtstreeks op de co-assurantiebeurs verzekerd worden bij (een combinatie van) diverse verzekeraars.

Nu Rabobank zelf als assurantiemakelaar de co-assurantie markt betreedt, gaat de coöperatieve bank de af te dekken risico’s rechtstreeks op de beurs aanbieden, er passende verzekeraars bij zoeken en de claims afhandelen. Dit geeft de mogelijkheid om niet alleen standaard beurspolissen, maar ook zelf ontwikkelde polissen op de markt te brengen. Met deze stap kan Rabobank als partner
ook bij moeilijk verzekerbare risico’s haar klanten rechtstreeks een passende en concurrerende oplossing bieden. Wanneer de verzekeraar weet dat Rabobank het te verzekeren risico ook financiert, biedt dat meer zekerheid voor zowel klant als verzekeraar.

Directeur Verzekeren en Pensioen Rabobank Michiel van der Zant: “In de rol van assurantiemakelaar kan Rabobank nu zelfstandig grotere en meer complexe risico’s verzekeren voor het brede palet van onze klanten. We zien met name meer mogelijkheden voor schadeverzekeringen en in specifieke branches als de voedsel- en vleesverwerkende industrie, van oudsher belangrijke klantgroepen van onze coöperatieve bank. De stap naar assurantiemakelaar onderstreept onze ambitie om het beste verzekeringsintermediair van Nederland te zijn.” In de komende periode wordt onderzocht welke risico’s van klanten Rabobank zelf naar de beurs gaat brengen en welke bij de bestaande partners blijven.

Vanaf 2016 heeft Rabobank de strategie van haar verzekeringstak flink aangescherpt. Daarbij lag de focus tot op heden met name op het verbeteren van de dienstverlening aan klanten, kostenbeheersing en optimalisering van de organisatie. De dienstverlening op het zakelijke verzekeringsbedrijf is uitgebreid en geconcentreerd bij 14 sterk lokaal verankerde verzekeringsteams en één team dat gespecialiseerd is in corporate cliënts. In totaal bedienen 850 medewerkers via de Rabo-app, telefoon en live contact de ruim 180.000 zakelijke klanten, variërend van ZZP’ers tot grootzakelijke ondernemingen. De succesvolle implementatie van de strategie wordt onderschreven door een groeiende verzekeringsportefeuille, met daarin aandacht voor behoud van bestaande klanten en het verwelkomen van nieuwe klanten.
Geplaatst op 09-07-2020

< VorigeVolgende >


Share on: