Aantal scheepvaartverliezen in 2019 verder gedaald

Het aantal gerapporteerde totale scheepvaartverliezen van meer dan 100GT in 2019 is gedaald tot 41. Dat is het laagste aantal in deze eeuw en het betekent een daling van bijna 70% in 10 jaar.

De mondiale scheepvaartindustrie is verantwoordelijk voor het vervoer van maar liefst 90% van de wereldhandel. De veiligheid van haar schepen is daarmee van cruciaal belang. Verbeterde scheepsontwerpen en -technologie, aangescherpte regelgeving en vooruitgang op het gebied van risicobeheer, zoals robuustere veiligheidsbeheersystemen en -procedures op schepen, zijn enkele van de factoren die de oorzaak zijn van de lange termijnverbetering van de verliezen.
 
De verliezen op schepen zijn met bijna een kwart op jaarbasis gedaald ten opzichte van 53 in 2018, hoewel door eventuele verlate meldingen de verliezen van 2019 nog kunnen toenemen. Slecht weer werd gerapporteerd als een factor in een op de vijf verliezen. Het verliesjaar 2019 betekent een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het voortschrijdende 10-jaarsgemiddelde van 95, een daling van meer dan 50%.
 
De maritieme regio van Zuid-China, Indochina, Indonesië en de Filippijnen blijft de belangrijkste verliesplek met bijna 30% van de verliezen in het afgelopen jaar met 12 schepen. Deze wateren zijn ook de belangrijkste verliesplaats van de afgelopen 10 jaar, onder meer als gevolg van het hoge niveau van de lokale en internationale handel, overvolle havens en drukke scheepvaartroutes, oudere vloten, blootstelling aan tyfoons en aanhoudende veiligheidsproblemen op sommige binnenlandse veerbootroutes. Het aantal verliezen in deze regio is echter voor het tweede achtereenvolgende jaar gedaald. De Golf van Mexico (4) en de West-Afrikaanse kust (3) - die geen van beide vorig jaar in de top 10 van verlieslanden voorkwamen - staan op de tweede en derde plaats van de meest voorkomende verlieslanden.
 
Vrachtschepen (15) waren goed voor meer dan een derde van alle verliezen in 2019, waarbij het merendeel van de verliezen zich in Zuidoost-Aziatische wateren voordeed. Het aantal verliezen met roll-on-roll-offschepen (3) is op jaarbasis toegenomen. De oprichting is de meest voorkomende oorzaak van het verlies van alle schepen, met een aandeel van drie op vier in 2019. Bijdragende factoren waren onder meer slecht weer, overstromingen en het binnendringen van water, motorproblemen en het kapseizen van schepen. Brand/explosie blijft een belangrijk probleem aan boord van schepen, met als gevolg vijf totale verliezen in 2019.
 
Terwijl de totale verliezen het afgelopen jaar aanzienlijk zijn gedaald, is het aantal gemelde scheepsslachtoffers of -incidenten in werkelijkheid met 5% gestegen tot 2.815. Er waren meer dan 1.000 gevallen van schade aan machines (1.044) - nu al de belangrijkste oorzaak van scheepvaartincidenten in het afgelopen decennium - goed voor meer dan een derde van alle in 2019 gemelde incidenten. Incidenten op passagiersschepen en roll-on-roll-offschepen namen toe. De Britse eilanden, de Noordzee, het Kanaal en de Golf van Biskaje verving het oostelijke deel van de Middellandse Zee en werd voor het eerst sinds 2011 de belangrijkste plaats van het incident, goed voor één op de vijf incidenten (605).
Geplaatst op 16-07-2020

< VorigeVolgende >


Share on: