Hagelschade in bijzondere omstandigheden toch stormschade?

Daken en gevels van een bedrijfspand lopen schade op door storm en gigantische hagelstenen. Deze uitzonderlijke storm met grote hagelstenen (tot wel 10 cm) is bekend komen te staan als een supercell. Verzekerde lijdt schade, maar slechts schade die het gevolg is van 'storm en door die storm vallende of bewegende objecten' is gedekt. Hagelschade is niet gedekt.

In deze tussenuitspraak staat de vraag centraal of de schade veroorzaakt door deze combinatie van wind en extreme hagel is te kwalificeren als stormschade (gedekt) of hagelschade (niet gedekt).

Beide partijen benoemen experts en deze baseren hun advies onder andere op de weerstand van het materiaal van de gevels en daken, de snelheden van de wind en de grootte van de hagelstenen. Wat betreft de daken oordeelt het hof net als de rechtbank dat de schade vooral is veroorzaakt door de hagel (niet gedekt onder de polis) en dat er dus geen sprake is van stormschade (wel gedekt). Bovendien neemt het hof aan dat alleen de extreem grote hagelstenen, waarop harde wind geen vat heeft schade kan aanrichten. Ook zonder deze wind (storm) was de schade aan de daken ontstaan en valt dit niet onder de dekking, aldus het hof.

Dit is anders voor de schade aan de gevels. De oorzaak van deze schade ligt vooral in de harde windstoten waarop de hagelstenen meegevoerd worden. Doordat de gevels verticaal en van metalen platen zijn, kunnen de hagelstenen geen schade aanbrengen zonder invloed van de wind. Zoals hiervoor genoemd heeft de wind geen invloed op extreem grote hagelstenen, maar wel op hagelstenen van rond de vijf cm. Gezien de weerstand én de hoek van de gevels neemt het hof dan ook aan dat de wind van doorslaggevende betekenis is geweest bij het ontstaan van de gevelschade, die daarom gekwalificeerd kan worden als stormschade. In bijzondere omstandigheden kan schade door opwaaiende hagel dus wel aangemerkt worden als stormschade.

Kijk hier naar de volledige uitspraak.
Bron: Kennedy van der Laan - Maurits Oudenaarden
Geplaatst op 09-10-2020

< VorigeVolgende >


Share on: