NLE pleit voor 7 verbetermaatregelen in Tweede Kamer

Op woensdag 28 oktober heeft de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer over verbetermaatregelen voor de letselschadebranche vergaderd. Aanleiding is het onderzoeksrapport Langlopende letselschadezaken van de Universiteit Utrecht en de vervolgstappen die zijn aangekondigd door De Letselschade Raad. De NLE heeft haar standpunten bij de commissie kenbaar gemaakt door toezending van een position paper.

Het merendeel van de letselschadezaken wordt op zorgvuldige en professionele wijze afgewikkeld, zonder noemenswaardige problemen. Toch is er een breed gedragen opvatting, ook bij de NLE-kantoren, dat er veranderingen nodig zijn.
 
De NLE maakt zich zorgen over de toenemende verharding van verhoudingen van de partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van letselschade, zowel op branche- als op dossierniveau. Die verharding zorgt ervoor dat het (ook in de letselschadebranche ingeburgerde) poldermodel onvoldoende werkt. Daarom is het tijd dat de overheid op een aantal terreinen ingrijpt.
 
De NLE pleit voor zeven verbetermaatregelen:
1.            Het nakomen van de (GBL) afspraken die in het verleden zijn gemaakt
2.            Het instellen van sanctiemogelijkheden, gekoppeld aan de GBL-richtlijnen
3.            Het (financieel) verstevigen van de positie van De Letselschade Raad 
4.            Een laagdrempelig klachteninstituut voor letselschadeslachtoffers
5.            Keurmerk moet verplicht worden voor alle partijen, waaronder belangenbehartigers
6.            Waakzaamheid inzake de directe WA-verzekering: dit mag niet ten koste gaan van rechten van slachtoffers
7.            Onafhankelijk juridisch-wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het invoeren van directe verzekeringen op de rechtspositie van letselschadeslachtoffers
 
Over de NLE
De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) is een vereniging van gespecialiseerde letselschadekantoren die uitsluitend voor slachtoffers werken. De NLE bestaat sinds 1998. Inmiddels zijn er vijftien kantoren bij de vereniging aangesloten. 
Om te kunnen toetreden tot de NLE moet een letselschadekantoor aan kwaliteitseisen voldoen. Zo dient het kantoor ingeschreven te zijn in het Register Letselschade van De Letselschade Raad. NLE-kantoren worden periodiek getoetst op deze kwaliteitscriteria. Hierdoor worden de belangen van letselschadeslachtoffers gegarandeerd met de grootste deskundigheid en professionaliteit behartigd.
 

De volledige position paper ‘Samen werken aan een betere afwikkeling letselschade’ treft u hier aan.
 
Geplaatst op 28-10-2020


Share on: