Tussenpersonen aansprakelijk voor missende informatie

Tussenpersonen zijn aansprakelijk voor wat zij niet weten. Daarmee wordt maar weer eens duidelijk waarom een beroepsaansprakelijkheids-verzekering absoluut noodzakelijk is voor tussenpersonen.

Beroepsfouten maken is menselijk, of dit nu ligt aan een gebrek aan kennis of door een simpele vergissing. Helaas is een menselijke fout maken ook kostbaar. ‘Garantie tot aan de deur’ blijkt tegenwoordig een begrip uit het verleden te zijn. Wanneer een tussenpersoon aansprakelijk wordt gesteld, kan deze zomaar bot vangen bij de rechter. En wie betaalt dan de torenhoge kosten?


Casus: schade melden tijdens de looptijd van een polis
Het Gerechtshof in Amsterdam oordeelde al eens in een zaak waarin de tussenpersoon bemiddelde bij een nieuwe polis. De oude polis was al geëindigd. Toen de polis nog liep, ontstonden er schades die niet onder de dekking van de polis vielen, omdat ze niet voor het einde van de looptijd werden gemeld. De nieuwe polis kende geen inloopdekking, waardoor de schade ook niet onder de nieuwe polis viel. De cliënt zat dus met een niet gedekte schadeclaim en verhaalde deze op de tussenpersoon.

De tussenpersoon wist niets van de claim, omdat de cliënt het niet had doorgegeven. Toch oordeelde de rechter dat de tussenpersoon aansprakelijk was voor de schade die de oude en de opvolgende verzekeraar niet wilden vergoeden.


Voor assurantietussenpersonen geldt een zorgplicht
Assurantietussenpersonen hebben een zorgplicht. Dat houdt in dat zij er ook op toe moeten zien dat de cliënt aan de verzekering alle claims op tijd meldt, om te voorkomen dat de verzekeraar later niets vergoed omdat de verzekering al beëindigd was. Ze moeten dus navragen of er bekende claims zijn of dat er omstandigheden zijn die tot een claim kunnen leiden. Het idee erachter is dat een tussenpersoon uitstekend weet welke feiten relevant zijn voor de dekking. De cliënt mag erop vertrouwen dat een tussenpersoon dit in ieder geval beter weet dan de verzekerde zelf. Dat is juist een zwaarwegende reden om een tussenpersoon in te schakelen.


In het geval van de casus oordeelde de rechter dat de assurantietussenpersoon daarom aansprakelijk was. Dat de assurantietussenpersoon vond dat de cliënt zelf verplicht was de schade te melden, was volgens de rechter geen geldig argument. De zorgplicht prevaleert hier boven de belangen van de tussenpersoon. En dat is precies waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zo noodzakelijk is: een fout is zo gemaakt en de kosten kunnen flink in de papieren lopen.


Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten
Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn verplicht voor bepaalde beroepen. Zo ook voor tussenpersonen verzekeringsadviseurs. Aansprakelijkheidsclaims liggen bij deze beroepen al snel op de loer. Een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering is speciaal afgestemd op het beschermen van de onderneming tegen schadeclaims van opdrachtgevers als er een fout advies wordt gegeven.


Eventuele geschillen kunnen met de verzekeraar worden opgenomen. Blijkt dat een tussenpersoon inderdaad een beroepsfout heeft gemaakt, dan kan deze op zijn of haar beurt zelf de verzekering aanspreken. Er kan dan worden uitgekeerd. Zo wordt de assurantietussenpersoon niet zelf opgezadeld met torenhoge kosten.

 

Ronald de Waard - Initiatiefnemer van WA.nl
Geplaatst op 19-01-2021

Volgende >


Share on: