Drie nieuwe deelnemers sluiten aan bij Contactgroep Automatisering

De Stichting Contactgroep Automatisering verwelkomt in april drie nieuwe deelnemers. De Contactgroep Automatisering vertegenwoordigt softwareleveranciers en fungeert als centraal platform voor partijen.

Foto Michael Mackaaij, voorzitter van de CGA

Stichting Contactgroep Automatisering 
De Stichting Contactgroep Automatisering, CGA, is opgericht in 2016 en fungeert als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met leveranciers van software die bij financieel dienstverleners wordt gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan organisaties als DNB, AFM, SIVI, HDN, Adfiz, etc.
 
Een tweede centrale doelstelling van de Stichting is het initiëren en ondersteunen van projecten die financieel adviseurs stimuleren zich ervan bewust te worden welke gevolgen de ontwikkelingen op digitaal gebied voor hun dagelijkse praktijk gaan hebben en hoe zij hierop tijdig hun bedrijfsmodellen aan kunnen passen.
 
Bij de Stichting zijn nu 27 organisaties aangesloten. Nagenoeg alle financieel dienstverleners in Nederland maken gebruik van de diensten van 1 of meer deelnemers van de CGA. Meer informatie over de CGA en haar deelnemers is te vinden op de website van de CGA.
 
Nieuwe deelnemers
In de afgelopen maand traden drie nieuwe deelnemers tot de Stichting toe:
  • Otherside at Work, leverancier van Xpert Suite welke onder meer door veel gevolmachtigden wordt gebruikt in het kader van verzuimmanagement, ziektewet en WGA.
  • DocDigi, een (nieuw) hypotheek adviespakket geïnitieerd door de bekende vakdocent Rob Timmermans.
  • Missing Piece, gespecialiseerd in dataopslag en beheer van ICT-infrastructuur voor onder meer financieel advieskantoren.
 
Delen van klantdata een van de digitale uitdagingen
“De digitale ontwikkelingen binnen de financiële wereld gaan snel en hebben daardoor terecht veel aandacht van nationale en Europese toezichthouders", aldus Michael Mackaaij voorzitter van de CGA. "Grofweg zie je dat veel van de aandacht loopt via de assen ‘bescherming privacy’ enerzijds en ‘borging van vitale financiële infrastructuur’ anderzijds.” 

Michael Mackaaij: “Een ontwikkeling is bijvoorbeeld dat partijen in de markt steeds vaker gebruikmaken van data die elders zijn gegenereerd. Denk bijvoorbeeld aan inkomensverklaringen in het kader van hypotheken. Indien de data-genererende partij dan wijzigingen in definities aanbrengt zonder hierover helder te communiceren, dan kan dat in de rest van de keten tot problemen leiden. Nieuwe mogelijkheden leveren altijd nieuwe risico’s op. 
 
Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de vraag of en zo ja, in welke mate financieel adviseurs toegang moeten hebben tot de data van hun klanten zoals die bij aanbieders en geldverstrekkers bekend is. Iedereen vindt onderhoud en nazorg door de financieel adviseur belangrijk en dat is het ook. Om dit effectief te kunnen doen moet de adviseur echter wel kunnen beschikken over de juiste informatie, ook wanneer de klant rechtstreeks met de aanbieder bepaalde mutaties is overeengekomen. Strikte uitleg van de privacywetgeving leidt dan tot een dilemma: leg je het zwaartepunt op het proactief invulling kunnen geven door de financieel adviseur aan zijn wens (en de verplichting) tot het geven van adequate onderhoud en nazorg, of leg je het zwaartepunt bij het afschermen van persoonsgegevens in het kader van de privacybescherming. Ik denk overigens dat deze problematiek het best opgelost kan worden door als sector te gaan werken met een uniforme overeenkomst van opdracht met gestandaardiseerde uitsluitingen en disclaimers, maar voordat dit is gerealiseerd zal er nog veel overleg moeten zijn met alle stakeholders, inclusief de belangenbehartigers van de consument.”
 
Geplaatst op 29-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: