Deloitte nieuwe kennispartner van Verbond van Verzekeraars

Met dit partnership wil Deloitte een belangrijke bijdrage leveren aan sustainability binnen het verzekeringsbedrijf en in het bijzonder het ontwikkelen van duurzame verzekeringsproducten en -diensten voor klanten.

Van welke duurzame verzekeringsproducten en -diensten worden klanten van vandaag en morgen blij en waarmee zijn ze écht geholpen? Een belangrijke vraag en uitdaging voor verzekeraars die voor het antwoord kunnen rekenen op de kennis, ervaring en creativiteit van Deloitte, de nieuwe kennispartner van het Verbond. Naast duurzaamheid, staat ook het risicomanagement en IT infrastructuur op de agenda.

Deloitte: “Verduurzaming brengt nieuwe producten en technieken met zich mee die vragen om andere verzekeringsoplossingen. Deloitte wil hierbij ondersteuning bieden door marktproblemen van de toekomst te vertalen naar creatieve en innovatieve oplossingen. Wij zien dan ook uit naar deze uitbreiding van onze samenwerking,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.

Marco Vet, insurance lead partner bij Deloitte Nederland, ziet het partnership als een concrete manier om samen impact te maken in de verzekeringswereld. “Deloitte beschikt over brede kennis van de Nederlandse verzekeringsmarkt en ik kijk er naar uit om die samen met het Verbond in te kunnen zetten op voor de sector belangrijke thema’s”.

Naast duurzame verzekeringsoplossingen gaan Deloitte en het Verbond ook aan de slag met risicomanagement, gericht op het verbeteren van de interactie tussen de 1e, 2e en 3e lijn in het ‘3-lines of defence’ model en het optimaliseren van de sectorale IT infrastructuur en datakwaliteit. Het aantal betrokken afdelingen binnen een verzekeraar is vaak aanzienlijk, maar werken ze efficiënt samen en vanuit welke toegevoegde waarde? Daar gaan de twee partijen zich de komende tijd in verdiepen. En ook de sectorale IT infrastructuur is belangrijk om de digitale interactie tussen verzekeraars, intermediairs en klanten efficiënt te laten verlopen. Ook in dit domein is Deloitte goed thuis en kan de sector helpen met visievorming en praktische keuzes.


Over Deloitte
Deloitte is een professionele dienstverlener met wereldwijd 244.000 medewerkers en kantoren in meer dan 150 landen. Met ruim 5.500 medewerkers is Deloitte in Nederland een van de grootste aanbieders van professionele dienstverlening op het gebied van consultancy, risk advisering, accountancy, belastingadvies en financiële advisering. Het insurance team binnen Deloitte Nederland is een vertrouwde partner bij verzekeraars voor diverse strategische en tactische uitdagingen.
Geplaatst op 31-08-2021

Volgende >


Share on: