Datalek bij de Belastingdienst

Op 14 augustus is bij de Belastingdienst een datalek geweest. Bij het verwerken van een massaal bezwaarschrift is een brief met de naam en burgerservicenummer bij de verkeerde belastingconsulent gekomen. Van de fout is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat om brieven met dagtekening 14 augustus 2021. Bij een massaal bezwaarproces is een brief met de naam en het burgerservicenummer van personen bij een verkeerde belastingconsulent terechtgekomen. Bij het maken van de brieven is iets niet goed gegaan. Door een menselijke fout is het burgerservicenummer gekoppeld aan een fiscaal dienstverlener, terwijl daar geen gebruik van werd gemaakt. Er valt uit de brief af te leiden dat er bezwaar is gemaakt tegen de box-3 heffing.

Behalve naam en burgerservicenummer stonden er geen persoonsgegevens in de brief. De fout valt onder het lekken van persoonsgegevens, daarom is dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inmiddels is er een juiste brief verstuurd en een algemene brief met meer informatie. De klanten van wie de persoonsgegevens zijn gelekt hebben een excuusbrief ontvangen.
Geplaatst op 17-09-2021


Share on: